Fantastiske muligheter med Erasmus+

Med Erasmus+  kan både studenter og ansatte dra ut i Europa for å bygge nettverk og  lære mer om faget sitt – og seg selv.

Internasjonaliseringskoordinator Cecilie Brinck Boholm ved UV-fakultetet og  Klára Záleská som har vært på Erasmus-opphold ved Institutt for pedagogikk. Foto: Shane Colvin, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

De fleste av UiOs utvekslingsavtaler og litt under halvparten av UiOs studentutveksling går gjennom Erasmus+.

Les også: – Utvekslingsoppholdet var mer enn jeg kunne drømme om

Erasmus+ er for alle

  • Erasmus+ er verdens største mobilitetsprogram for høyere utdanning, forteller Cecilie Brinck Boholm som er internasjonal koordinator ved UV-fakultetet.
  • Foreløpig får vi flere inn på opphold enn som reiser ut fra fakultetet vårt. Vi skulle veldig gjerne sett at flere av studentene våre benyttet seg av de fantastiske mulighetene som finnes for utveksling, mens man går på bachelor og master.

Personlig utvikling og karrieremuligheter

Cecilie Brinck Boholm som er internasjonal koordinator ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet oppfordrer studenter til å reise ut. Brinck Boholm forteller at studenter får ofte en faglig boost på utveksling, bedre karakterer og er mer inspirert når de kommer tilbake. Dessuten kan det ha stor verdi for en selv, både for personlig utvikling og for karrieremuligheter som kan åpne seg.

– Arbeidsgivere ser ofte verdien i den erfaringen folk gjør seg på studieopphold i utlandet. Men Erasmus+ er ikke bare for studenter, fortsetter Brinck Boholm entusiastisk.

Også ansatte kan søke Erasmus-midler

– Alle ansatte på Det utdanningsvitenskapelige fakultet kan søke Erasmus-midler til korte opplæringsopphold ved universiteter, bedrifter og organisasjoner i Europa. Erasmus+ gir ikke støtte til konferansereiser, men ellers er midlene svært fleksible.

Ved Institutt for pedagogikk har ansatte blant annet fått støtte til reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med undervisning, doktorgradskurs, faglige workshops, språkkurs, prosjektutviklingsseminar, administrative «staff training weeks» og jobbskygging.

– Søknadene behandles ved UiO og søknadsprosedyren er enkel. Hvis du lurer på om Erasmus+ er noe for deg, ta kontakt med meg eller instituttet ditt, oppfordrer Brinck Boholm.

Utfordrer og støtter

Mens fokuset før har vært på individuell mobilitet har det nå blitt et større fokus på at internasjonalisering også handler om institusjonelt samarbeid og kvalitetsutvikling. Det skal styrke samspillet mellom forskning og utdanning.

– Institusjoner og finansieringsformer som Erasmus+ og SIU-midler (Senter for internasjonalisering av studier) både utfordrer og støtter oss når det gjelder muligheter for internasjonalt samarbeid og mobilitet, sier leder ved Institutt for pedagogikk, Ola Erstad.

Studenter fra University of Tennessee-Knoxville på besøk i Norge. Foto: Shane Colvin/Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO. 

– Det krever mye samordning og samarbeid for å få på plass slike avtaler og prosjekter. Straks folk skal bevege på seg, setter det i gang en rekke prosesser for hver enkelt og for institusjonene. Det er derfor flott å se at slike midler og prosjekter kan få så stor betydning både for fagmiljøer og enkeltpersoner, sier Ola Erstad.

Høster erfaringer

Erstad forteller at IPED og UV-fakultetet nå høster mye viktig erfaring fra et SIU-finansiert pilotprosjekt ledet av Palmyre Pierroux, som har testet ut et opplegg som inkluderer både student- og ansattutveksling, samarbeid med andre sektorer, forskningssamarbeid og samarbeid om utvikling av studieaktiviteter som inkluderer praksisarbeid.

– I tillegg har vi to internasjonale mastere på Institutt for pedagogikk som gjennom mange år har prøvd ut ulike modeller for internasjonalt samarbeid og utveksling gjennom både det nåværende og tidligere Erasmus-programmer.

Uniforum: Nasjonalmuseet får gode råd fra studenter


Mer om noen av SiU og Erasmus+prosjektene

Studentsamarbeid mellom Institutt for pedagogikk og Knoxville

Nytt EU-finansiert studium ved UV og UiO

Uniforum: Underkjent kunnskap

En internasjonal gjesteforskers bekjennelser


Fakta om Erasmus+ utvekslingsmuligheter

  • Del av verdens største mobilitetsprogram
  • Tilbyr blant annet individuell mobilitet basert på institusjonelle avtaler
  • Dekker reise- og oppholdsutgifter etter faste satser
  • Søknader og utdeling av midler til UiO-studenter og -ansatte administreres internt på UiO
  • Studentmobilitet har søknadsfrist 15. februar / 15. September
  • Undervisning- og ansattmobilitet har løpende søknadsfrist

Utfyllende informasjon om muligheter, vilkår og prosedyrer finner du på UiO sine nettsider om Erasmus+ 

 

Av webredaktør Ulf Tero Grefsgård, kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal og rådgiver Kari-Anne Ulfsnes
Publisert 19. jan. 2017 15:23 - Sist endra 23. jan. 2017 09:57