Velkommen til æresdoktorforelesning!

Jan-Eric Gustafsson utnevnes til Æresdoktor og holder torsdag 31. august sin æresdoktorforelesning med tittelen Schooling and cognitive abilities.

Gustafsson er til daglig professor ved Goteborg universitet, professor ll ved UiO og tidligere leder for CEMO. Foto: Øystein Andresen

Jan-Eric Gustafsson har forsket på individuelle forutsetninger for utdanning. I denne forskningen har han brukt blant annet forskjellige modeller som ser på strukturen til kognitive evner. Han har også forsket på effekten utdannelse har på kunnskap og ferdigheter, med et særlig fokus på internasjonale komparative studier. Hans forskning har vært rettet mot grunnleggende og anvendte forskningsområder innenfor utdanningspsykologi. Ett av hans hovedbidrag er utviklingen av modeller for kognitive kunnskapsstrukturer, og for vurdering og utvikling av kognitiv kapasitet, kunnskap og ferdigheter. Parallelt med den substansielt orienterte forskningen har han også bidratt i utviklingen av kvantitativ metodologi med fokus på målinger og statistisk analyse.

I økende grad har han blitt involvert i nasjonale utdanningspolitiske spørsmål og han har nylig ledet et regjeringsoppnevnt utvalg i Sverige som gir rammer og retning for forbedringer av kvalitet å skape høyere grad av muligheter for alle i det svenske skolesystemet. I 1993 ble han medlem av det kongelige svenske vitenskapsakademiet.

Gustafsson utnevnes til æresdoktor på bakgrunn av sin lange og suksessrike karriere innenfor dette feltet og hans viktige bidrag til utvikling av forskning på høyt nivå ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Presentasjon av dekan Sten Runar Ludvigsen.

Gustafsson kreeres til Æresdoktor under en høytidelig seremoni i universitetets aula 1. september.

http://www.uv.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/fakultet/2017/jan-eric-gustafsson-blir-eresdoktor.html

 

 

Av Inger Schedell Flattum
Publisert 28. aug. 2017 13:42 - Sist endra 28. aug. 2017 13:42