Hjelp! Jeg har skrivesperre, eksamensangst og kan ikke kildehenvise

Det er mye studentene skal lære.  De skal blant annet være gode til å skrive oppgaver, gjøre det bra på eksamen og fullføre studieløpet.

Studenter på workshop under Akademisk skriveuke. Foto: Aina Rødal

student
Kildehenvisning og drøfting er et kurs som er ekstra populært, sier prosjektkoordinator Hanna Vassli Kolltveit

Men av og til kan studentene oppleve et stort press etter gode karakterer og for noen handler det om å i det hele tatt fullføre studiene.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har i vår arrangert «Akademisk skriveuke» som allerede nå kan sies å være en stor suksess. 

Fakultetet har i flere år tilbudt akademisk skriving til studenter med annet morsmål enn norsk, men ønsket i år å tilby et lignende opplegg til alle studenter ved fakultetet.

I følge prosjektleder Marthe Amundsen er det foreløpig et pilotprosjekt.

– Men det er hyggelig at flere av deltakerne har gitt tilbakemeldinger på at de ønsker et lignende tilbud til høsten.

Stor interesse for kurs om akademisk skriving

I de ulike kursene lærer studentene ved UV-fakultetet mer om kildehenvisning og drøfting, skriveprosessen og hvordan de skal få kontroll på eksamen.

Med kontroll menes både hvordan man skal få kontroll på eksamensnerver og selve eksamensoppgaven.  I tillegg har det vært leid inn en ekstern foreleser som snakket om studiemestring.

Interessen for å lære mer om akademisk skriving og hvordan forberede og takle eksamenstiden har vært stor. Rundt  90 studenter deltok til sammen på Akademisk skriveuke ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet i løpet av fire dager.

Alle kursene var fullbooket og det var i gjennomsnitt 15-20 personer på hvert kurs. I underkant av 60 studenter ble kurset hver dag.

Det mest populære kurset var «Kildehenvisning og drøfting». Her fikk studentene lære mer om hvordan kildehenvise, hva som er gode kilder, hva plagiat er og hva umoden kildeføring er.  

student kursholder
Anette Erøy Hansen har mange gode råd til hvordan studenter skal beholde roen i eksamenstiden og under eksamen. 

– Kildehenvisning er også noe man aldri får gjennomgått eller forklart, man må ofte finne det ut selv. Derfor tror jeg at det er godt for mange å møte erfarne studenter som kan veilede og gjøre de trygge på akkurat dette, sier prosjektkoordinator for Akademisk skriveuke, Hanna Vassli Kolltveit.

Søkertallene til kurset «Kildehenvisning og drøfting»  tyder på at dette er noe studentene opplever som vanskelig.  

– Vi ønsker jo at studentene skal være trygge både i studie- og eksamenssituasjonen. Vi merker at kursene vi gir er etterspurte og at vi dekker et følt behov, sier Vassli Kolltveit.

Teknikker for å beholde roen i en eksamenssituasjon

Anette Erøy Hansen er en av kursholderne på Akademisk skriveuke. Hun går nå siste semester på Lektorstudiet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

–  På kurset jeg har holdt snakker vi om hvordan få kontroll på og hvordan håndtere stress i eksamenssituasjonen.

–  Hvilke tips gir dere?

–  Det er viktig å beholde roen, og det kan være flere teknikker for å få til dette. Det er veldig individuelt, så det kan være ulike ting som fungerer for den enkelte. Men noen generelle tips under selve eksamen er å puste rolig, vente et halvt minutt før man ser på oppgaven etter at den er delt ut, begynn med det du føler mest for, legg inn hvilepauser og start tidlig med å disponere tiden.

–  Hva om man blir skikkelig nervøs?

–  Det kan være lurt å akseptere at man er nervøs og styre energien sin inn på noe annet. Det er viktig å eliminere unødvendige tanker som «hvilken karakter vil jeg få på eksamen». Det beste er om man klarer å fokusere på det som skjer akkurat der og da, og kun det.

Avklare forventninger i forveien

Erøy Hansen forteller at det også er viktig å få kontroll på hva som forventes av deg i forveien.

jente
Ane Roalkvam Skåra er fornøyd med Akademisk skriveuke som har blitt arrangert av Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Foto: Aina Rødal/ UiO

– Dette kan man få ved å se på emnebeskrivelsen, kortinformasjon om emnet på nettsidene og teksten om hva man skal lære. Bruk dette aktivt underveis. Still også spørsmål til forelesere og seminarledere underveis hvis du som student opplever at det er uklare forventninger.

Ane Roalkvam Skåra tar en master i logopedi ved Institutt for spesialpedagogikk. Hun er en av studentene som har deltatt på kurs under Akademisk skriveuke.

– Jeg synes det har vært et veldig bra tilbud som er lavterskel og man får alt servert på fat. Heldigvis har jeg ok kontroll nå og er heldig som ikke blir så nervøs før eksamen.

Natali Helgesen og Junaid Khan er to av kursholderne.

– Jeg synes det er kjempegøy og givende å være kursholder om «Skriveprosessen». Det er spesielt fint å se at studentene har så god nytte av kursene, sier Natali Helgesen.

– Ja, det er spennende og fint å se møtene mellom studenter, sier Junaid Khan.  

 

Av kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal
Publisert 19. apr. 2018 13:08 - Sist endra 16. des. 2019 09:48