NERA 2018 - Økte forventinger til tverrfaglig samarbeid i utdanningsforskningen

NERA-kongressen arrangeres i år for 46. gang. I tre dager, 8.-10. mars, er UV-fakultetet vertskap for mer enn 600 nordiske konferansedeltagere som skal vandre mellom Helga Engs hus og Georg Sverdrups hus for å få med seg de mange innleggene.

Tidligere dekan ved UV-fakultetet, Berit Karseth, leder NERA-kongressen 2018. Foto: Shane Colvin

I år retter vi oppmerksomheten mot hvordan vi som forskere kan utnytte potensialet som ligger i tverrfaglig samarbeid, sier Berit Karseth, som leder kongressen. Vi må blant annet åpne våre fagfelt ut mot andre fagdisipliner.

Dette temaet rommer også spørsmål om hvordan man avgrenser kunnskapsområder slik at de blir faglig håndterbare og danner grunnlag for en vitenskapelig forankret kunnskapsutvikling.

- Det nordiske samarbeidet innenfor utdanningsforskning og pedagogikk har alltid vært viktig, sier Karseth. Den nordiske konteksten er viktig for å få frem forskjeller og ulikheter, og se på hvordan vi skiller oss ut fra andre regioner.

Godt, nordisk forskningssamarbeid

De nordiske landene har mange fellestrekk når det gjelder skole og utdanning. Ord som likeverd og inkludering er sentrale og vi har også kulturelle likheter som preger organisering av utdanningen.

Gjennom NERA skapes møteplasser mellom forskere på nordisk nivå, og Karseth viser til at UV har en lang tradisjon for forsknings- og utdanningssamarbeid med de nordiske landene. Under NERA kongressen vil nye forbindelser skapes og ny forskning på våre fagfelt belyses.

Jeg er stolt av at vi får dette til, sier Karseth. NERA kongressen arrangeres for 46. gang og har vært og er viktig for videreføring og utvikling av det nordiske samarbeidet.

Karseth ser også at det kanskje er nødvendig og reflektere over kongressens format og innretning for å sikre at den i årene framover også vil være et betydningsfullt forum for den nordiske utdanningsforskningen.

Publisert 7. mars 2018 08:00 - Sist endra 16. des. 2019 09:48