Disse fikk priser for fremragende formidling og undervisning

Institutt for spesialpedagogikk tok prisene hjem i år. Undervisningsprisen for 2018 går til universitetslektor Sonia Muñoz Llort, mens årets formidlingspris tildeles professor Jan Grue.

Deltakere på prisutdelingen sett ovenfra. Foto

Prisene ble delt under Det utdanningsvitenskapelige fakultets juleavslutning. Foto Shane Colvin/UiO

Sonia Muñoz Llort får undervisningsprisen for sin unike evne til å engasjere studentene ved bruk av humor og egne erfaringer.

Det er studentene som nominerer til undervisningsprisen. Og like etter seremonien fikk hun klem av en rørt student som åpenbart var fornøyd med tildelingen.

– Tusen takk til studentene – som ikke er her i dag! Det er første gang jeg hører disse tilbakemeldingene, og jeg er overrasket og overveldet, sa Sonia Muñoz Llort i sin tale.

Årets formidlingspris ble tildelt Jan Grue for sin allsidige og unike formidling av spesialpedagogisk forskning, og hans særlige evne til å kombinere det vitenskapelige analytiske med det personlige. Han uttrykte i sin tale at formidling er kjempeviktig og et prosjekt i seg selv:

– Noen ting kan ikke sies i en fagfellevurdert artikkel. Noen ting er så viktig at det må rettes mot et større publikum enn det rent akademiske.

 

Begrunnelse for årets undervisningspris

Prisvinner Sonia foran juletre. Foto
Sonia Muñoz Llort engasjerer studentene ved bruk av humor og egne erfaringer. Foto: Shane Colvin/UiO

Studentene framhever Sonia Muñoz Llorts unike evne til å engasjere studentene, og at hun gjør aktivt bruk av humor og egne erfaringer i undervisningen. De opplever at hun utnytter kombinasjonen av bred erfaring fra praksisfeltet og at det at hun er oppdatert på ny forskning på en god måte i undervisningen.

Sonia Muñoz Llort bidrar til at studentene blir motivert til yrkesengasjement, og gir dem også lyst til å forske på feltet selv. Studentene opplever at hun gjør dem delaktige i undervisningen, og er oppriktig interessert i hva de har å si.

Sonia Muñoz Llort  er universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk.

 

Begrunnelse for årets formidlingspris

Prisvinner Jan Grue foran juletre. Foto
Jan Grue evner å kombinere det vitenskapelige analytiske med det personlige. Foto: Shane David Colvin/UiO

Jan Grue har gjennom en årrekke henvendt seg til et publikum utenfor akademia. Bare i 2018 er det registrert 21 ulike innslag i media, fordelt over tv, radio, aviser, ukeblader m.m. Prisvinneren er også bokanmelder i en dagsavis og fagansvarlig for fagområdet retorikk i Store Norske Leksikon. I tillegg har Grue også jevnlig presentasjoner ut mot et større publikum, og han har en omfattende produksjon av skjønnlitterære verk som blant annet berører tema fra prisvinnerens akademiske virke.

I 2018 har Jan Grue fått mye oppmerksomhet for utgivelse av sakprosaboken «Jeg lever et liv som ligner deres». Boken har fått glimrende omtaler, med overskrifter som «Et litterært mesterverk» og «Et mesterverk om eget liv». Forfatteren beskriver selv boken som en levnetsbeskrivelse. Den handler om et liv og om funksjonshemming. Gjennom sin egen historie inviterer forfatteren oss til å vurdere flere perspektiver på hva funksjonshemming innebærer. Det personlige skrives inn i en samfunnskontekst og det kliniske, akademiske språket brytes ned til opplevelser av hva det kan innebære å være funksjonshemmet.

I sin formidlingsvirksomhet har prisvinneren på en fremragende måte kombinert sin personlige historie med sitt faglige virke, og slik nådd ut til et større publikum med et budskap som både berører og gir økt forståelse.

Jan Grue er professor ved Institutt for spesialpedagogikk.

 

 

Publisert 17. des. 2018 21:05 - Sist endra 6. feb. 2020 11:35