Forskningsformidling på sitt kjappeste

Inspirerende forskerstemmer skapte entusiasme på Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. 

Stipendiat Siri Steffensen Bratlie vant publikumsfavoritt-prisen under Forskerstemmen 2018 ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Foto: Øystein Andresen

  • Åtte forskere.
  • Fire minutter.
Fra Forskerstemmen 2018. Foto: Shane Colvin

Greier de å formidle en bit av forskningen sin på så kort tid, uten at det blir for vanskelig? Publikum ventet forventningsfullt. Klokka tikket og sekundene ble stadig færre. 

Hvordan snakke kort og enkelt om forskning

Stereotypiske fremstilling av forskere er at de bruker lang tid, snakker mye om metode og er manusbundet. Det kan være en stor utfordring for vitenskapelig ansatte å skulle snakke kort og enkelt om forskningen sin.  

– Forskere liker gjerne å gjøre rede for, drøfte også videre. Da er fire minutter en kjempeutfordring, sa forskningsdekan og konferansier Helge Ivar Strømsø.

Dette snakket årets deltagere i Forskerstemmen om

Vidt spekter av utdanningsforskning

Temaene spente fra barns læring i ung alder og intensiv norskopplæring i barneskolen til likestilling og «generasjon prestasjon» og frafall i høyere utdanning.

Stort engasjement og ivrig publikum som heiet frem deltagerne i Forskerstemmen UV. Foto: Shane Colvin. 

Stipendiat Siri Steffensen Bratlie ble kåret til publikumsfavoritt etter en spennende avstemning.

– Det kan være ganske vanskelig å fortelle hva du driver med på fire minutter. Det var veldig overraskende å vinne publikumsfavoritt-prisen, men desto mer hyggelig. Jeg hadde jo mange hyggelige kolleger i salen, og det er jeg veldig glad for.

Hun forsker på vokabularhjelp til minoritetsspråklige elever.

– Det kan være en utfordring å finne gode ordforrådstiltak, sier Steffensen Bratlie.

Det å arbeide med hvordan ord er bygget opp av mindre deler (morfologi), kan gi barn et godt redskap til både å forstå, lese og stave nye ord.

Svitlana Kucherenko. Foto: Privat

Stipendiat Svitlana Kucherenko fra Institutt for pedagogikk var en av over 100 personer som fikk med seg Forskerstemmen 2018 ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

– Jeg er her for å støtte kolleger og for å få innblikk i hva slags forskning andre vitenskapelig ansatte på fakultetet driver med. Jeg fikk også inspirasjon til hvordan man kan få frem viktige poeng på en enkel måte til et bredt publikum, sier Kucherenko.

– Det skapte også en fin stemning at det var en blanding av ansatte og studenter som møtte opp, og at det ble servert frokost, sier stipendiaten.

Likestilling og «generasjon prestasjon»

Universitetslektor Elin Rødahl Lie. Foto: Shane Colvin

Elin Rødahl Lie er universitetslektor i pedagogikk. Hun trakk under presentasjonen frem at hun er glad for at hun hver dag får lov til å jobbe med det hun synes er mest spennende. «Hva handler pedagogikk om?» «Hva vil vi med pedagogikken». Særlig er hun opptatt av spørsmål om hvordan pedagogikken kan bidra til å fremme rettferdighet og likestilling.

Jentenes suksess i skolen ser ut til å ha en bakside. Samstemte rapporter beskriver en stadig økning i psykiske helseplager hos de unge, særlig blant jentene, sa hun i innlegget sitt.

– Hva innebærer egentlig det å lykkes? Det er lite fremtredende i diskusjoner om skolens likestillingsoppgave, sier Rødahl Lie.

Intensiv språkopplæring til minoritetsbarn

Stipendiat Mia Cecilie Heller. Foto: Shane Colvin

Stipendiat Mia Cecilie Heller jobbet tidligere som rådgiver i barneskolen. Hun møtte barn som ønsket å snakke med henne, men som ikke hadde ordene til å gjøre seg forstått.

– Dette gjorde et sterkt inntrykk på meg, og jeg valgte derfor å forske på norskopplæring i barneskolen med spesielt fokus på de minoritetsspråklige, sier Heller.

Ordene kropp, klær, bokstaver, lese, følelser og aktivitet er eksempler på en del ord som de fleste barn kan når de starter på skolen.

– Tenk på at dette er ord de minoritetsspråklige barna ofte ikke har lært seg ennå når de begynner på skolen.

Heller stiller spørsmål med hvilke konsekvenser dette har for læringen og hva man kan gjøre hjelpe disse barna best mulig med norskopplæringen i barneskolen.  Hun har vært med på å lage et intensivt språkkurs med bilder som støtte.

Ønsker å forbedre undervisningen i høyere utdanning

Thomas de Lange. Foto: Shane Colvin

Førsteamanuensis Thomas de Lange forsker på lærersamarbeid om veiledning og undervisning. Han fortalte om at de gjennom PeTS-prosjektet på sikt håper å utarbeide konkrete metoder slik at lærere skal samarbeide bedre om å utvikle kvaliteten i egen veiledning og undervisning.

– Det er ikke til å legge skjul på at mange lærere og veiledere ved høgskoler og universiteter for det meste jobber for seg selv, sier de Lange.

Dette fører ofte til at lærere ikke har oversikt over hva andre gjør i sin undervisning og veiledning.

– Dermed får de heller ikke innspill og gode ideer om hvordan man kan forbedre seg eller lære hvordan andre takler utfordringer og problemer. Samtidig vet vi at de miljøene som får til den beste undervisningen og veiledningen gjerne har en sterk tradisjon for samarbeid og erfaringsdeling, sier de Lange.

Kunne norske elever fått en lettere start på tyskundervisningen?

Gerard Doetjes. Foto: Shane Colvin

Gerard Doetjes er førsteamanuensis og underviser i fremmedspråkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.  Han har studert et læreverk nærmere og sett på om elever kunne fått en lettere start på tysklæringen enn mange får i dag.

– En arm heter en arm på tysk, en finger heter også en finger. Slike ord kalles i språkvitenskapen for kognater. Vi trodde det ville være mange slike lettforståelige ord i starten av boken, men så viste det seg at det motsatte var tilfelle, sier Doetjes.

Imac Zambrana. Foto: Shane Colvin

Kapittel 4 i boken, som elevene først kommer til etter jul, var nemlig det letteste kapitlet i boka med tanke på at her var det veldig mange «gratis-ord» som var like eller nesten hele like som i det norske språket.

Hvordan barn kan ta initiativ til egen læring

Førsteamanuensis Imac Zambrana er glødende opptatt av hvordan barn lærer å ta initiativ til egen læring og hvordan barn søker informasjon de trenger fra andre.  Vi vet fra før at barn er mottakere av informasjon fra sensitive voksne. Vi vet også at barn er aktive søkere av informasjon: De sitter ikke bare passivt og venter på informasjon fra andre.

– Vi mangler allikevel kunnskap om mer spesifikt hva det er som driver utviklingen av disse aktive informasjonssøkingsferdighetene fra tidlig alder av. Det er noe av det jeg og kollegene mine er opptatt av å forske mer på, sier Zambrana.

Norske 16-åringers forhold til demokrati og politikk

Stipendiat Nora E. H. Mathé. Foto: Shane Colvin

Stipendiat Nora E. H. Mathé drar opp noen typiske avisoverskrifter om unge menneskers forhold til politikk. Unge fremstilles som uinteresserte og selvopptatte.

– Felles for disse sakene er at de handler om partipolitikk og valg. Selv om lav deltakelse i formell politikk kan være alvorlig, viser nyere forskning at unge i dag er engasjert på andre måter.

Mathé mener lærere bør bygge på elevenes interesse for politiske saker og åpne opp undervisningen om politikk ved å synliggjøre unges rolle utover valg. Dette kan være med på å styrke elevenes engasjement.

Frafall i høyere utdanning – hvem dropper ut?

Elisabeth Hovdhaugen. Foto: Shane Colvin

Førstelektor Elisabeth Hovdhaugen har forsket mye på frafall i høyere utdanning. Hvem skifter studie og hvem dropper ut?

– Det er vanligere å skifte studie, enn å droppe ut. Heldigvis!

Det oppløftende i forskningen til Hovdhaugen er at studenter som er engasjerte eller aktive minsker risikoen både for å slutte og for å skifte studium.

– Her ligger det et stort potensial for lærestedene – om de klarer å få studentene engasjerte er det en mulighet til å redusere frafallet, sier Hovdhaugen.  

 

Over 100 personer møtte frem til Forskerstemmen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Foto: Shane Colvin

 

Av Aina Rødal, kommunikasjonsrådgiver ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 14. sep. 2018 16:41 - Sist endra 6. feb. 2020 11:35