Nye FINNUT-midler til UV

To nye forskertalentprosjekter og tre forskerprosjekter ved UV er tildelt ferske FINNUT-midler! Gratulerer!

Liten grønn plante som vokser opp av en haug mynter. Foto

Illustrasjon: Shutterstock

FINNUTs programstyre tildelte nylig 30 millioner kroner til fem unge forskertalenter-prosjekter og 83,8 millioner kroner til sju forskerprosjekter. Av disse er to av fem unge forskertalenter og tre av syv forskerprosjekter ved UV.

Disse er:

Riikka Mononen, Institutt for spesialpedagogikk, fikk tilslag på unge forskertalenterprosjektet med (Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being!

Eli Lejonberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, fikk tilslag på unge forskertalenterprosjektet med Developing new tools for mentoring in teacher education: preference screening, learner assessment and structured video-use.

Arne Lervåg, Institutt for pedagogikk, fikk tilslag sammen med Monica Melby-Lervåg, ISP, på forskerprosjektet Development of numeracy and literacy: Influence from cognitive skills, social background and gender.

Kirsten Sivesind, Institutt for pedagogikk, fikk tilslag for forskerprosjektet Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison.

Trude Nilsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, fikk tilslag for forskerprosjektet Getting to the heart of education: Teachers' Effects on Student Outcomes, - a longitudinal and observational study

Her finner du en oversikt over alle tildelingene

 

Om FINNUT

FINNUT (Forskning og innovasjon i utdanningssektoren) er et stort og langsiktig program som dekker hele utdanningssektoren – fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring. Programmet bygger videre på erfaringer fra tidligere programsatsinger i Forskningsrådet og utvikler en ny satsing på innovasjon i utdanningssektoren. FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte. (NFR). Les mer om programmet.

 

 

Av Inger Schedell Flattum
Publisert 23. mars 2018 13:00 - Sist endra 16. des. 2019 09:48