Flere vil studere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Stadig flere ønsker å studere pedagogiske fag ved Universitetet i Oslo.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har i år tre prosent flere førstevalgsøkere enn i fjor. Foto: Shane Colvin/ Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Søkertallene til grunnstudiene gjennom Samordna opptak er nå klare. Bachelor i pedagogikk har en økning på hele 54 prosent flere søkere i år, enn i 2016.  Der er også 18,5 prosent flere som har studiet som førstevalg.

–  Det er gledelig at vi har hatt så stor økning i søkningen til bachelorprogrammet i pedagogikk. Vi har de siste årene jobbet med revisjon og utvikling av studiet, sier instituttleder Ola Erstad.

Pedagogikkens relevans i arbeidslivet

Leder ved Institutt for pedagogikk, Ola Erstad, er fornøyd med søkertallene til bachelorprogrammet i pedagogikk.

Blant annet har Institutt for pedagogikk lagt spesielt vekt på første studieår og mulighetene for spesialisering på bachelornivå.

Disse tiltakene bidrar forhåpentligvis til at stadig flere ser relevansen av pedagogikkfaget i framtidens arbeidsliv, sier Erstad.

Økning i førstevalgsøkere ved fakultetet

Det er også mange flere enn i fjor som har UV-fakultetet som førstevalg. Det utdanningsvitenskapelige fakultet har som helhet en økning på fire prosent i antall søkere og tre prosent flere førstevalgsøkere.

Mer om søkertallene fra Samordna opptak.

Fakultetet har som mål å øke andelen førstevalgsøkere og derfor er dette gledelige nyheter.

Førstevalgsøkere har et klart ønske om å studere ved fakultetet, og det er derfor spesielt hyggelig at vi har en oppgang i denne gruppen, sier studiedekan Jon Magne Vestøl.

– Tidligere undersøkelser vi har gjort viser at de som er sikre i valg av studieprogram ved oppstart, oftere fullfører studiene hos oss, sier prosjektleder for rekruttering, Marthe Amundsen.

Les også: Rekordhøye søkertall til lærerutdanning

Bevisst rekruttering til studiene

Fakultetet har i flere år hatt en bevisst rekrutteringsstrategi for å få flere søkere.

Studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Jon Magne Vestøl. Foto: Shane Colvin.

– Skolebesøksordningen, mentorprogram og Veiledning i akademisk skriving har vært noen av tiltakene, sier Amundsen.  

Lektorprogrammet har gode tall

Lektorprogrammet, fremmedspråk gjøre det godt med hele 27 prosent flere søkere og 14 prosent flere førstevalgsøkere. Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag er studiet ved UV som har flest førstevalgsøkere pr studieplass med hele 3,73 søkere pr plass. Ved UiO som helhet er det 3,12 søkere pr plass.

Rekord i søkere til master i spesialpedagogikk 

Institutt for spesialpedagogikk har også en bra økning. Det er 7 prosent flere førsteprioritetssøkere i år enn i fjor, til bachelorprogrammet. Det er hele 15 prosent flere søkere til masterutdanningen i spesialpedagogikk.

Det har aldri vært flere søkere til Masterprogrammet i spesialpedagogikk enn i år, sier førsteamanuensis og faglig studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk, Liv Heidi Mjelve. 

Det er spesielt fordypningene «Utviklingshemning», «Spesifikke lærevansker» og «Psykososiale vansker» som øker mest.

Behov for flere utdannede spesialpedagoger

- Stadig flere ønsker å bli spesialpedagoger, sier studieleder ved ISP, Liv Heidi Mjelve. Foto: Shane Colvin.

525 søkere har masterutdanningen i spesialpedagogikk som sitt førstevalg. Det viser at stadig flere ønsker å bli spesialpedagoger.

– Det synes vi er flott, sier Mjelve.

– I lys av den ferske rapporten om spesialundervisning fra regjeringens ekspertgruppe, blir det ekstra viktig å utdanne flere spesialpedagoger, utdyper faglig studieleder.

Når rapporten viser at det tilrettelagte undervisningstilbudet for barn og unge ofte er varierende, og at det er et behov for et kompetanseløft, er det spesielt gledelig at så mange ønsker å ta en utdanning i spesialpedagogikk, avslutter hun.

Av kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal og studiewebredaktør Marthe Amundsen
Publisert 20. apr. 2018 14:41 - Sist endra 6. feb. 2020 11:35