UV på toppnivå i utdanningsforskning

Dette kommer frem i en ny rapport fra Forskningsrådet som konkluderer med at forskningsmiljøet og forskningsgruppene på Det utdanningsvitenskapelige fakultet er sterkest i landet. Sammenlignet med de andre universitetene og høgskolene i Norge presterer UVs forskningsgrupper klart best samlet sett.

Alle UVs ti forskningsgrupper er høyt rangert, i tillegg fremheves det at flere er på høyt internasjonalt nivå. Dessuten løftes det frem at UV i tillegg til å prestere på høyt internasjonalt nivå har påvirker politikkutforming og praksis i utdanningssektoren.

Det er svært gledelig at evalueringen gir et så entydig resultat når det gjelder hva UV bidrar med, sier dekan Sten Ludvigsen. At vi presterer på toppnivå internasjonalt samtidig som vi nyter stor anerkjennelse i utdanningssektoren skal vi ta med oss i vårt videre arbeid.  Vi må utvikle oss videre innen toppforskning og i vårt samspill med institusjoner, ledere og lærere slik at praksis forbedres og endres.

Publiserer på høyt nivå

I tillegg forteller rapporten at UVs forskere er de som har hatt høyest antall publisert artikler i de mest ettertraktede internasjonale forskningsjournalene.

Om rapporten

Forskningsrådet har gjennomført en bred evaluering av 46 forskergrupper i 16 ulike forskningsinstitusjoner som forsker på utdanning (UTDEVAL). Det internasjonale ekspertpanelet har sett på sentrale utviklingstrekk i forskningsfeltet, med særlig vekt på nasjonalt og internasjonalt samarbeid og forskningens kvalitet og samfunnseffekter. Evalueringen favner de største forskningsmiljøene innen utdanningsforskning, og omfatter pedagogiske forskningsmiljøer og lærerutdanninger.

Her kan du lese hele rapporten fra Forskningsrådet.

 

 

Av Inger Schedell Flattum
Publisert 21. mars 2018 15:44 - Sist endra 16. des. 2019 09:48