27 millioner til forskning på de nye læreplanene

Utdanningsdirektoratet gir Det utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo oppdraget med å evaluere fagfornyelsen i skolen.

Elever og lærer som holder tommelen opp i et klasserom med globus. Illustrasjonsfoto

Fagfornyelsen, som skal gjøre elevene bedre rustet for fremtiden, skal evalueres. (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Utdanningsdirektoratet (Udir) er i gang med å fornye alle læreplanene i skolen, det som kalles fagfornyelsen. Målet er å gjøre skoleinnholdet mer relevant, få mer tid til dybdelæring og få bedre sammenheng mellom fag.

Berit Karseth er prosjektleder for den forskningsbaserte evalueringen av fagfornyelsen.

– Fagfornyelsen er et omfattende og ambisiøst nasjonalt arbeid. Det er utrolig spennende for oss som fagmiljø å få oppdraget fra Utdanningsdirektoratet med å forske på dette arbeidet, sier Karseth.

Fakultetet er et av de største utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene i Europa med mange meriterte forskere, og i dette prosjektet mobiliseres hele bredden av ekspertise.

Nytt innhold og mer refleksjon

Med fagfornyelsen, som innføres fra 2020, skal fagene i grunnskolen og videregående skole få nytt innhold.

På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene blir det noen nye fag, og noen fag slås sammen. 

elever som snekrer sammen og lærere ser på. illustrasjonsfoto
Flere fag skal bli mer praktiske og utforskende. (illustrasjonsfoto: Colourbox)

De nye læreplanene skal også inneholde de tverrfaglige temaene demokrati, medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.

Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av det elevene skal lære i skolen. 

Udir skriver på sine nettsider: «Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative»

Hva skal det forskes på?

– Det er flott at Udir legger så stor vekt på en forskningsbasert evaluering underveis i implementeringene av fagfornyelsen. Med en så pass lang prosjektperiode som fem år, betyr det at vi faktisk kan si noe om virkninger over tid, sier prosjektlederen.

Resultater fra forskningsprosjektet skal publiseres underveis, hvilket betyr at de vil brukes direkte til å justere fagfornyelsen mens den pågår.

– Vi skal både zoome inn og zoome ut for å fange hvordan reformen forstås og gjennomføres på ulike nivåer og blant ulike aktører.

Karseth forteller videre at de skal undersøke både tilblivelsen av det nye læreplanverket, kvaliteten på læreplanverket, hva som skjer når skolene skal ta det i bruk, og virkningene av det. De vil se på hva fagfornyelsen betyr for klasseromspraksisen og elevenes læringsprosesser.

For å gjøre dette vil det tverrfaglige forskningsteamet både gjøre større kartlegginger og dypdykk i enkelte kommuner, skoler og klasserom.

– Dette var en svært god nyhet å få inn i sommerferien, og vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet til høsten, avslutter Karseth entusiastisk.

Av Marika Vartun og Kari-Anne Ulfsnes
Publisert 10. juli 2019 10:04 - Sist endret 7. aug. 2019 10:51