Disse fikk priser for fremragende formidling og undervisning

Undervisningsprisen for 2019 går til stipendiat Gøril Brataas, mens årets formidlingspris tildeles førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning høstet begge prisene i år.

Deltakere på prisutdelingen. Foto

Prisene ble delt under Det utdanningsvitenskapelige fakultets juleavslutning. Foto Shane Colvin/UiO

Gøril Brataas får undervisningsprisen for sin evne til å formidle norsk fagdidaktikk på en måte som engasjerer og inspirerer til refleksjon.

Det er studentene selv som nominerer til undervisningsprisen.

– Jeg er privilegert som får holde på med lærerutdanning, sa Gøril Brataas i sin takketale, og understreket hvor mye hun lærer av såvel studentene selv, som kolleger ved instituttet:

– Vi snakker om undervisning hele tiden, også ved kaffimaskinen!

Årets formidlingspris ble tildelt Lisbeth M. Brevik. Hun er en aktiv forskningsmidler, både når det gjelder tematisk bredde og bruk av ulike kanaler.

– Dette betyr mye! Det er viktig med forskningsformidling, men det er også krevende, og jeg er derfor takknemlig for at UV prioriterer og verdsetter det.

 

Begrunnelse for årets undervisningspris

Prisvinner Lisbeth Brevik foran juletre. Foto
Gøril Brataas bidrar til godt sosialt mijø på studiet, sier studentene. Foto: Shane Colvin/UiO

Studentene fremhever prisvinnerens oversikt over fagfeltet og hennes evne til å formidle norsk fagdidaktikk på en måte som engasjerer og inspirerer til refleksjon. De fremhever også hennes svært gode tilbakemeldinger på skriftlige og muntlige arbeider.

Videre peker studentene på hvordan prisvinneren baserer undervisningen på klasseromsempiri og aktivt stimulerer studentene til å prøve ut undervisningsopplegg i egen praksis.

Studentene peker på at prisvinneren gjennom variert metodebruk skaper en differensiert undervisning og at hun gjennom egen rolleutøvelse og metodebruk aktivt bidrar til sosial integrasjon og forbedret sosialt miljø for studentene på studiet

Gøril Brataas er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 

Begrunnelse for årets formidlingspris

Prisvinner Jan Grue foran juletre. Foto
Lisbeth M. Brevik har noe viktig på hjertet, og formidler sitt budskap i et lettfattelig språk. Foto: Shane David Colvin/UiO

Lisbeth M. Brevik har gjennom de fem siste årene vært en aktiv forskningsmidler, både når det gjelder tematisk bredde og bruk av ulike kanaler.

Hun tar opp temaer som er gjenkjennelige for folk flest og angår mange, og hun formidler sitt budskap på en engasjerende måte både til allmennheten generelt og til utdanningssektoren spesielt.

Lisbeth M. Brevik er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 

 

Statutter Undervisningsprisen

Statutter Formidlingsprisen

 

Publisert 16. des. 2019 20:44 - Sist endret 17. des. 2019 08:53