Du får brukt utdanningen din!

UiOs nyeste kandidatundersøkelse viser at uteksaminerte studenter fra UV får jobb. Kun 3 %  oppgir at de er arbeidssøkende, noe som er lavest ved UiO.

848 tidligere UV-studenter har deltatt i Kandidatundersøkelsen 2018

Foto: Shane Colvin, UiO

Relevant kompetanse for arbeidslivet

Kandidatene fra UV opplever i høy grad at de får brukt kompetanse og ferdigheter opparbeidet gjennom utdanningen i arbeidet sitt. De oppgir også at de har relevant jobb.

Kandidatene sprer seg utover ulike bransjer, men utdanning/skoleverk og helse/omsorg skiller seg naturlig nok ut. Hovedoppgaver i stillingen er typisk undervisning og pedagogisk arbeid (63%), veiledning (29%), rådgivning (22%) og opplæring (21%), men en del oppgir også ledelse (11%) og saksbehandling (10%) som hovedoppgaver. Dette varierer mellom studieprogrammene, og det er særlig lektorutdanningen som trekker opp når det gjelder undervisning. 

Raskt ut i jobb

UVs kandidater kommer raskt ut i jobb. Innen tre måneder etter avsluttet utdanning er allerede 81% i jobb. 91% er jobb etter 4-6 måneder. 

Svært mange av UVs kandidater har hatt praksis som del av sine studier. Dette er en gylden mulighet til å bli kjent med arbeidslivet mens du er student. Samtidig viser undersøkelsen at dette bidrar til at du raskere får jobb. 

Hva er suksessfaktorene?

Kandidatundersøkelsen viser at du kommer raskest ut i jobb dersom du:

En måte å bli bedre på å kommunisere din kompetanse er å benytte deg av instituttets og fakultetets veiledningstjenester eller Karrieresenterets tilbud.

Om Kandidatundersøkelsen 2018

  • Den største kandidatundersøkelsen gjennomført ved Universitetet i Oslo
  • 6253 kandidater har svart på undersøkelsen, 848 av disse er kandidater fra UV
  • Undersøkelsen omfatter kandidater som fullførte sin grad i perioden 2014-våren 2018
  • Undersøkelsen omfatter kandidater med bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad
  • Gjennomført av Rambøll Management Consulting på oppdrag for Universitetet i Oslo

For mer informasjon, se aktueltsak på UiOs sider.

Emneord: kandidatundersøkelse, karriere Av Marthe Amundsen, Line Sletten
Publisert 21. mai 2019 15:18 - Sist endret 22. mai 2019 08:31