UV-studenter er ettertraktet på arbeidsmarkedet

UiOs nyeste kandidatundersøkelse viser at arbeidsmarkedet for tidligere UV-studenter er svært godt og 91 prosent er i jobb innen seks måneder etter fullført grad. Kun 3 prosent oppgir at de er arbeidssøkende, noe som er lavest ved UiO.

Bildet kan inneholde: læring, samtale, teknologi.

848 tidligere UV-studenter har deltatt i Kandidatundersøkelsen 2018. Foto: Shane Colvin/UiO

Mange og varierte karrieremuligheter

Kandidatene opplever i høy grad at de i sin arbeidshverdag får brukt den kompetansen og de ferdighetene de opparbeidet seg i løpet av studiet. Majoriteten oppgir også at de har relevant jobb.

Med en utdanning fra UV er du godt rustet til å ta på deg lederansvar, og 11 prosent av kandidatene oppgir at de har arbeidsoppgaver knyttet til ledelse.

Jobbmulighetene for tidligere UV-studenter er mange og varierte, både når det gjelder bransjer og arbeidsoppgaver. Utdanning/skoleverk og helse/omsorg skiller seg naturlig nok ut, men du finner også kandidater innenfor forskning, kommunikasjon, HR og forvaltning, for å nevne noen. Mange oppgir at de jobber med undervisning og pedagogisk arbeid (63%), veiledning (29%), rådgivning (22%) og opplæring (21%). Det er selvfølgelig variasjoner mellom de ulike studieprogrammene, og det er særlig lektorutdanningen som trekker opp når det gjelder undervisning.     

Raskt ut i jobb

UVs kandidater kommer raskt ut i jobb. Innen tre måneder etter avsluttet utdanning er allerede 81 prosent i jobb.

Hele 91 prosent av kandidatene er jobb 4-6 måneder etter fullført grad. 

Svært mange av UVs kandidater har hatt praksis som del av sine studier. Dette er en gylden mulighet til å bli kjent med arbeidslivet mens du er student. Samtidig viser undersøkelsen at dette bidrar til at du raskere får jobb. 

Hva er suksessfaktorene?

Kandidatundersøkelsen viser at du kommer raskest ut i jobb dersom du:

En måte å bli bedre på å kommunisere din kompetanse er å benytte deg av instituttets og fakultetets veiledningstjenester eller Karrieresenterets tilbud.

Om Kandidatundersøkelsen 2018

  • Den største kandidatundersøkelsen gjennomført ved Universitetet i Oslo
  • 6253 kandidater har svart på undersøkelsen, 848 av disse er kandidater fra UV
  • Undersøkelsen omfatter kandidater som fullførte sin grad i perioden 2014-våren 2018
  • Undersøkelsen omfatter kandidater med bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad
  • Gjennomført av Rambøll Management Consulting på oppdrag for Universitetet i Oslo

For mer informasjon, se aktueltsak på UiOs sider.

Emneord: kandidatundersøkelse, karriere, jobb, jobbmuligheter Av Marthe Amundsen, Line Sletten
Publisert 21. mai 2019 15:18 - Sist endret 26. aug. 2020 13:55