Kortreist internasjonalisering

Oslo International Summer School in Comparative Social Science Studies samler hvert år ph.d kandidater og forelesere fra hele verden til faglig dypdykk og nettverksbygging på Blindern. Det utdanningsvitenskapelige fakultet har vært fast bidragsyter i over 25 år.  

Tre glade studenter som går

De utdanningsvitenskapelige fagene kom med i Sommerskolen i 1994, og har årlig levert kurs av høy kvalitet til glede både for egne og tilreisende studenter. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Sommerskolens historie går tilbake til 1992, startet etter initiativ fra professor Fredrik Engelstad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

De siste ti årene har mellom 180 og 220 doktorgradsstudenter deltatt hvert år.

De utdanningsvitenskapelige fagene kom med i 1994, og har årlig levert kurs av høy kvalitet til glede både for egne og tilreisende studenter.

Fornøyde ph.d.studenter

Phillip Friedrich er ph.d. kandidat ved Utdanningsvitenskapelig fakultet (UV), og har deltatt flere ganger på denne sommerskolen. Han mener det et er mange gode grunner til å delta.

Stipendiat Phillipp Friedrich mener det er mange gode grunner til å delta på sommerskolen. Foto: UV-fakultetet, UiO

– For det første synes jeg at kvaliteten på forelesningene og sesjonene har vært glimrende. Det at skolen henter inn verdensnavn på de ulike fagområdene er en stor styrke. Man merker det virkelig. Det er også svært høy kvalitet når det gjelder deltakernes prosjekter og kompetansen de har. Sommerskolen tiltrekker seg uten tvil flinke folk på alle områder, sier han.

– For det andre er sommerskolen utrolig godt organisert og administrativt ryddig. Alt er på stell. Jeg har vært på en del andre sommerskoler og ser vel at noen sliter mer enn andre.

– Og så handler det mye om det sosiale. Sommerskolen er rett og slett et hyggelig sted å være. Gjennom sommerskolen møter man en fin blanding av folk fra hele verden. Et bedre internasjonaliseringstiltak tror jeg man skal lete lenge etter, sier han.

Verdensnavnene kommer også i år

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind er for tiden sommerskolens kontaktperson ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Hun er svært godt fornøyd med årets kurstilbud på utdanningsfeltet. Hun viser til forskere i verdensklasse.

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind er sommerskolens kontaktperson ved UV. Hun er godt fornøyd med årets program. Foto: UV-fakultetet, UiO

– Columbia University`s Gita Steiner-Khamsi, som forøvrig også er professor II ved Institutt for pedagogikk, skal lede kurset Globalization, Education, and Comparative Policy Studies i år. Hun er ekspert på sammenliknende analyser av utdanningspolitikk, nasjonalt og internasjonalt. Sammen med Antonio Verger fra Autonomous University, Barcelona, vil hun forelese og veilede deltakerne. Verger er ekspert på globaliseringsteori. Han forsker på hvordan globale trender og aktører påvirker lands utdanningspolitikk, på hvordan blant annet privatisering spiller inn på skolesystemer og utdanningskvalitet.

Begge to skal ha forelesningsøkter på det ukelange kurset i juli. De føyer seg i rekken av fremragende forskere som tilbyr både undervisning og tett oppfølging. Det er med andre ord et sjeldent godt tilbud, både faglig og sosialt, sier Sivesind.

En gylden mulighet for UV

Fornøyde er også forskningsdekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet (UV), Helge Strømsø, og forskningsleder ved Institutt for pedagogikk (IPED), Veslemøy Rydland

Som forskningsdekan ved UV fakultetet oppfordrer Helge Strømsø enda flere UV-folk til å melde seg på sommerskolen og til å bidra faglig. Foto: UV-fakultetet, UiO

Sommerskolen har i følge Strømsø noen helt spesielle kvaliteter i forhold til fordypning, nettverksbygging og ikke minst internasjonalisering. Den er et fint tilbud for ph.d. kandidater som har vanskelig for å foreta lengre utenlandsopphold. Den er en komprimert, men effektiv internasjonaliseringsarena. Og den kaster godt av seg. 8 ECTS poeng for en ukes kursdeltakelse er vel anvendt tid, mener han.

Som forskningsdekan oppfordrer han UV-kandidater til å melde seg på kursene, og så håper han at enda flere UV-miljøer vil bidra med faglige opplegg i årene som kommer. Sommerskolen har stor verdi for utviklingen av UV-fakultetets ph.d. program generelt.

– Det er en veletablert struktur, og fokuset vårt trenger først og fremst å ligge på det faglige. Vi går med andre ord til dekket bord.

Nettverk for livet

Tenk nettverksbygging sier Veslemøy Rydland, forskningsleder ved IPED. Nettverkene hun selv etablerte har vært viktige for henne. Foto: UV-fakultetet, UiO

Veslemøy Rydland deltok på en sommerskole da hun var i rekrutteringsstilling. I likhet med Strømsø poengterer hun dette med nettverksbygging. Nettverket hun etablerte med fagpersoner og medstudenter har vært veldig viktig for henne, sier hun.

Hun mener at det å delta på sommerskoler må sees på som en del av forskerutdanningen. De fleste fagområdene ved fakultetet vårt har "sine" sommerskoler rundt omkring i verden. Det at UV-fakultetet kan være med å tilby en slik mulighet også her hjemme, er en veldig viktig ressurs både for fagmiljøene våre og for stipendiatene.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 26. apr. 2019 17:43 - Sist endret 10. mai 2019 14:52