Livslang læring: En utredning med store mangler

I beste fall er den et første steg i det videre arbeidet med en nasjonal strategi, skriver UV-dekan Sten Ludvigsen i en innlegg i Khrono, om «NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne».

portrett at dekan Sten Ludvigsen.

Det er gjennom kombinasjonen av dypere forståelser av fag, disipliner og tverrfaglige kunnskapsområder, samt endringer i omgivelsene, at vi kan skape gode vilkår for kompetanseutvikling, sier dekan Sten Ludvigsen i sitt innlegg. Foto: Shane Colvin/UiO

Foto: UiO/Shane Colvin

«NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne» tar opp en rekke viktige problemområder som skal sette Norge i stand til å bli et stadig mer kunnskapsbasert samfunn. Resultatet har imidlertid blitt en samling politiske forslag som har et svakt faglig grunnlag og spriker i ulike retninger.

Les hele innlegget i Khrono

Publisert 15. aug. 2019 13:23 - Sist endret 15. aug. 2019 13:59