Sigrid Blömeke tildelt forskningsprisen

Under Universitetet i Oslos årsfest i Aulaen ble Professor Sigrid Blömeke, CEMO, Det utdanningsvitensskapelige fakultet tildelt UiOs forskningspris.

Vinnere av UiOs priser med blomster og pris

Fem priser ble delt ut under UiOs årsfest 2. september. Blömeke fikk forskningsprisen (til høyre i rekken av vinnere). Foto: Morten Kanne-Hansen/UiO

Prisen tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og - såfremt fagfeltet eksisterer i andre land - også være vel anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.

Blomeke får prisen av UiOs prorektor
Prorektor Gro Bjørnerud Mo overrakte prisen. Foto: Morten Kanne-Hansen/UiO
Publisert 3. sep. 2019 14:51 - Sist endret 3. sep. 2019 14:51