UV på publiseringstoppen

Sigrid Blömeke og Ronny Scherer er blant forskerne som publiserer mest i Norge. Begge er forskere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV).

Bunke papirer. Foto

I 2018 produserte hver faglig ansatte ved universiteter og høyskoler i snitt 1,17 publiseringspoeng, ifølge Forskerforums oversikt. Illustrasjonsfoto: Colourbox

7 UiO forskere er blant de 25 mest publiserende i Norge, viser en oversikt fra Cristin ifølge Forskerforum. Senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO) Sigrid Blömeke er på 19. plass på listen, og er også den tredje mest publiserende kvinnen. Like nedenfor, som nr. 22, finner vi professor Ronny Scherer. Han er nytilsatt professor ved CEMO.

- Dette viser at UV har forskere som bidrar til å sette forskningsagendaen i sentrale kunnskapsområder, sier Sten Ludvigsen, dekan ved UV, og utdyper at det at begge er ved CEMO viser at UVs satsning på et senter innen måling av utdanning har gitt svært gode resultater.

- CEMO arrangerer f.eks en konferanse hvert annet år der de er med å definere forskningsfronten innen måling i utdanning.

Internasjonale forskere publiserer mest

Portretter av Blömeke og Scherer. Foto
At både Sigrid Blömeke og Ronny Scherer fra Tyskland er på listen, stemmer med trenden at utenlandske forskerer publiserer mest. Foto: UiO/Shane Colvin

At begge to er internasjonalt ansatte ved UV understreker en trend. Oversikten Forskerforum har laget, viser nemlig at utlendinger publiserer mest. Blant de 50 forskerne med flest såkalte publiseringspoeng, er 33 innvandrere. Forskerforum har undersøkt hvor mye hver enkelt forsker ved norske universiteter og høyskoler har publisert i perioden 2015 til 2018.

Dekan ved UV-fakultetet fremhever at UV de siste årene har publisert på høyde med andre HUMSAM-fakulteter, noe som er viktig for UV som fagmiljø.

- Dette viser at vi bidrar på et meget høyt internasjonalt nivå i en rekke kunnskapsområder. Det er denne forskningen som bidrar til et bedre kunnskapsgrunnlag for utvikling av skolen og utdanningssystemet.

 

Kilder:

Forskerforum: To av tre på publiseringstoppen er innvandrere. Og ingen slår italienske Filippo Berto.

Forskning.no: Flest innvandrere på publiseringstoppen blant norske forskere

Av Trine Smestad, Sten Ludvigsen
Publisert 8. aug. 2019 10:00 - Sist endret 16. mai 2022 09:31