Den doble digitaliseringen: Fag og undervisning i endring

I løpet av noen korte, hektiske dager fra 12. mars måtte all undervisning ved universiteter og høgskoler digitaliseres. Hva har vi lært, og hva kan vi ta med videre, spør dekanene Sten Ludvigsen og Morten Dæhlen i et debattinnlegg i Khrono.

Morten Dæhlen og Sten Ludvigsen

Dekanene Morten Dæhlen og Sten Ludvigsen skriver i et debattinnlegg i Khrono at digitalisering ved UiO fører til at selve fagene også endrer innhold (foto: UiO).

«Et viktig utviklingstrekk ved UiO er at fagene digitaliseres, som i sin tur endrer fagenes innhold, hvordan fagstoffet presenteres og sekvensieres, hvordan teorier, metoder, analyser og verktøy presenteres og brukes, og sist men ikke minst hvordan fagene flytter seg nærmere forskningsfronten», skriver dekanene.

Les hele innlegget i Khrono (publisert 15. juli 2020)

Les en lengre versjon av kronikken på titan.uio.no.

Publisert 21. juli 2020 13:15 - Sist endra 14. des. 2020 07:31