Fagfornyelsen går som planlagt denne høsten

Fagfornyelsen går som planlagt denne høsten, det støttes av flere lærere og fagfolk, som også tror det kan bli mer utfordrende for enkelte skoler.

Elever og lærere i klasserom. Foto

Fagfornyelsen går som planlagt, selv om våren med hjemmeskole gjorde at mange fikk forberedt seg mindre enn de ønsket.

Foto: Colourbox

I april ble det debattert hvorvidt det var forsvarlig og hensiktsmessig å innføre de nye læreplanene fra høsten av. En av de som tok til ordet for at fagfornyelsen burde gå som planlagt var professor Øystein Gilje. Han mente at mange skoleledere og lærere rundt om i landet var klare for å fortsette med arbeidet som planlagt. Selv om høsten vil oppleves annerledes.

– Det er nok ingenting som oppleves som normalt ved skolestart i august. For skoleledere og lærere er det viktig å ha en plan for å arbeide inn fagfornyelsen ut fra det ståstedet hver skole er på i august, sier Gilje.

Mange lærere ønsker at fagfornyelsen går som planlagt

Også mange lærere ønsket at fagfornyelsen skulle gå som planlagt. I FIKS´ lærerundersøkelse, som ble utført i mai 2020, deltok 379 lærere. Til tross for to måneder med hjemmeskole var over halvparten fornøyde med at de nye læreplanene innføres som planlagt i august 2020. Dette skrev en av lærerne i lærerundersøkelsen:

– Jeg er svært fornøyd med at innføringen av fagfornyelsen går som planlagt, noe annet ville vært en komplett skandale. Beslutningen om å innføre som planlagt viser tillit til lærerne.

Mange lærere poengterer samtidig at de ikke har arbeidet med læreplanene som tenkt under hjemmeskolen. Flere svarer at de ikke har hatt mulighet til å se eller tenke på dette arbeidet i det hele tatt, men at arbeidet de hadde gjort i forkant gjorde at de likevel ikke var bekymret.

Vanskeligere for enkelte skoler å innføre fagfornyelsen i høst

Eldrid Eiken Stangeland er lektor på Sagene skole. Hun er på lik linje med lærerne i undersøkelsen positiv til at planene går som normalt. Likevel anerkjenner hun at det ikke nødvendigvis gjelder alle.

– Omstillingen fra ordinær skole til hjemmeskole har kostet ekstraarbeid og energi. Dette på bekostning av planarbeidet og planleggingen og med tanke på høsten. Dermed kan det bli vanskelig for noen skoler å få på plass gode opplegg og undervisning i tråd med fagfornyelsen, sier Stangeland.

En annen som anerkjenner dette er professor Berit Karseth. Hun leder forskningsprosjektet Evaluering av fagfornyelsen (EVA2020).

– Jeg antar at mange skoler ikke har fått fulgt de planene de hadde lagt for dette arbeidet da koronapandemien har vært i forgrunn. Dette gjør at man kanskje ikke er helt der man hadde tenkt.

– Samtidig har arbeidet med fagfornyelsen pågått over lengre tid og har slik sett fått feste i mange skolers planarbeid, sier Karseth.

Forskere skal evaluere fagfornyelsen

Karseth og hennes forskerteam skal samle inn forskningsdata på skoler men koronapandemien og hjemmeskolen har gjort at denne innsamlingen er blitt forskjøvet. Likevel vil det viktige evalueringsarbeidet fortsette så fort det lar seg gjøre.

– Selv om håndteringen av koronapandemien naturlignok har vært det viktigste, håper vi at skole-Norge slutter opp om den forskningsbaserte evalueringen og takker ja til invitasjoner til de ulike undersøkelsene.

– Evalueringen går over 5 år og gir oss en unik mulighet til å følge gjennomføringen av fagfornyelsen på en systematisk måte over tid, understreker Karseth.

Hjemmeskolen har forsinket prosessen

Likevel har hjemmeskolen satt kjepper i hjulene for mange som skal arbeide med de nye læreplanene. I starten av april ba Skolenes Landsforbund (SL) om at Kunnskapsdepartementet måtte utsette innføringen. Dette ønsket var blant annet basert på en undersøkelse SL gjennomførte. Der kom det frem at at seks av ti lærere hadde et ønske om å utsette.

Også i lærerundersøkelsen utført av FIKS var femten prosent misfornøyd eller svært misfornøyd med at fagfornyelsen skulle gå som tenkt.

Øystein Gilje understreker at mange lærere har arbeidet enormt mye mer enn det som er vanlig. Dette kombinert med usikkerhet og omsorg for elevene synes vanskelig å forene med å sette seg inn i de nye læreplanene på samme tid.

– Jeg tror mange av de nye erfaringene med digitale møter kan være gode rammer for arbeid med de nye læreplanene. Men, da må alle forberede seg ved å ha lest, testet ut digitale løsninger eller gått gjennom ulike kompetansepakker som både HiNN, UDIR og FIKS har utviklet i sin kunnskapsbase, oppfordrer Gilje.

– På skolen min har vi jobbet med den nye planen en stund, også før korona. Ved å bruke plandagene i august konstruktivt, tror jeg det skal gå bra, og at vi kommer i mål, avslutter lektor Stangeland.

Les også:

Emneord: fagfornyelsen Av Frida Thuen, Elise Koppang Frøjd
Publisert 29. juni 2020 12:32 - Sist endra 4. feb. 2021 08:30