Priser for fremragende formidling og undervisning 2020

Professor Ingvill Rasmussen ved Institutt for pedagogikk er vinner av Formidlingsprisen for 2020. Undervisningsprisen for 2020 går til Professor AthanassiosProtopapas ved Institutt for spesialpedagogikk.

Athanassios Protopapas mestret overgangen til å digitalisere undervisningen så godt at studentene opplever tett oppfølging, selv uten å møte på Blindern, i følge studentene som nominerte ham. Ingvill Rasmussen berømmes for å ta i bruk et bredt utvalg av formidlingsstrategier. Foto: Shane Colvin/UiO

Professor Ingvill Rasmussen får formidlingsprisen for sin vilje til å nå ut med forskningsresultater som kan bidra til forståelse og til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren.

– Kjempestas, tusen takk! Dette er et samarbeidsprosjekt, og veldig mange har bidratt. I tillegg til Ole Smørdal, har faktisk alle institutter vært med i arbeidet, og "en bøtte" skoler landet rundt, sa Ingvill i sin takketale, og kunne fortelle at Samtavla har fått navnet fra "samtale" og "tavle", og er i seg selv et produkt av og for utdanningssektoren.

Årets vinner av undervisningsprisen, Professor Athanassios Protopapas, er ifølge studentene kunnskapsrik og god til å formidle faget. Han oppleves genuint engasjert i hver enkelt student.

– Dette var uventet! Tusen takk til studentene for å sette pris på det jeg gjør. Jeg er også takknemlig for de gode kollegene ved Institutt for spesialpedagogikk.

Prisene ble det ut under årets juleavslutning for Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som i år foregikk på zoom, med prisvinnerne til stede i Helga Engs hus.

Begrunnelse for årets formidlingspris

Årets vinner av formidlingsprisen er nominert for å gjennom en årrekke ha samarbeidet og kommunisert nært med praksisfeltet, både nasjonalt og internasjonalt. Prisvinneren har deltatt aktivt med presentasjoner hos sentrale aktører i og utenfor utdanningssektoren, og formidlet aktivt gjennom kronikker, nettartikler og blogginnlegg.

Et sentralt element i prisvinnerens arbeid har vært utviklingen av et digitalt læringsverktøy som nå er tilgjengelig for lærere og elever både i inn- og utland.  Det nettbaserte læringsverktøyet er åpent tilgjengelig for alle som vil bruke det, sammen med forskningsbaserte veiledninger og eksempler. Informasjon om verktøyet og det teoretiske grunnlaget for det har vært formidlet gjennom kanaler som Utdanningsnytt, Utdanningsforskning, Forskning.no, Aftenposten, Youtube, Nasjonal Digital Læringsarena, diverse frokostmøter og Arendalsuka.

I samarbeid med kollega Ole Smørdal har prisvinneren også fått midler fra NFR til et toårig formidlingsprosjekt om arbeidet med det digitale verktøyet Samtavla.no. Det er med andre ord flere som har vært involvert i formidlingsarbeidet rundt dette prosjektet, men nominasjon fremhever spesielt prisvinneren som drivkraften i prosjektet.

Begrunnelse for årets undervisningspris

Studentene som nominerte trekker fram prisvinnerens faglige kunnskap og evne til å gjøre stoffet de arbeider med forståelig og relevant. Han følger studentene opp tett for å sikre seg at alle henger med, ber om hyppige tilbakemeldinger på undervisningen, og justerer ved behov.

Prisvinneren har lykkes godt med å digitalisere undervisningen sin, utnytter mulighetene som ligger i å ta i bruk digitale verktøy på en god måte, og har utarbeidet ulike verktøy og quizer som hjelper studentene med å få oversikt over et omfattende fag. Studieopplegget har stilt krav til studenters egeninnsats, og samtidig gitt gode muligheter til å stille spørsmål, både i undervisningen og utenom.

Les hele begrunnelsen på engelsk

Academic commitment: According to the nominators, the winner is very knowledgeable in the academic work and is good at making the subject matter understand-able and relevant to the students’ educational course in general, which the nominators find very motivating. Concepts are thoroughly reviewed, and if something is unclear, the winner shows the ability to change small elements in the explanation so that more people understand. According to the nominators, the winner of the award has developed a very good digital teaching program which ensures good progression and overview in an otherwise comprehensive subject. The lecturer is also very helpful at the discussion forums in Canvas and in the weekly video meetings where students can ask questions about the subject matter.

Student focus: According to the nominators, the prize winner genuinely does everything possible so that no one falls behind, and secures the foundation before moving on to more difficult topics so that students experience a steady climb and mastery. Being available for questions on discussion forums outside the lectures, the prize winner has followed the class' progression and addressed the challenges that have emerged along the way, and has been helpful in recommending other literature for new approaches to challenging topics. Through frequent requests for feedback on the program, the prize winner quickly corrects errors and misunderstandings, and places great emphasis on the relevance of the subject for the students’ further work in and after the studies. According to the nominators, the prize winner is sincerely engaged in each student and shows a desire that the individual student should be able to master the subject.

Facilitation of learning: According to the nominators, the prize winner places great emphasis on students' learning, through a highly implemented and well-adapted digital teaching program that follows a natural progression. The combination of self-study and video meetings the winner has set up, sets requirements for both the students’ own efforts and gives them the opportunity to ask questions and get help when needed. The fact that the literature is supplemented with videos and quizzes makes it easier to acquire the subject matter. According to the nominators, the teaching plan is adapted to their field of study and further master's thesis, and is constantly linked to relevant issues they are likely to encounter in further studies and working life.

Innovation: According to the nominators, the winner of the award has managed to jump right into fully digitalizing the subject in such a way that students have been closely followed up, even though they are not even present at Blindern. The digital teaching program is said to be well implemented, considering that this is being tried for the first time this year. According to the nominators the winner of the award handles the teaching with the use of videos and zoom meetings in a formidable way, and has developed several different digital tools to help the students with their self-study. According to the nominators the winner has helped make digital teaching much more affordable and educational than expected."

Statutter

Publisert 16. des. 2020 16:25 - Sist endra 16. des. 2020 18:06