English version of this page

Informasjon til studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet i forbindelse med korona

Sist oppdatert 27. mai 

Universitetet i Oslo følger råd fra Folkehelseinstituttet. Vi ber studentene om å følge med på UiOs generelle råd for studenter og ansatte.

Hvordan får du informasjon?

Informasjon om endringer i emnene dine gis på emnets semesterside eller i Canvas. Det er viktig at du følger med på disse. Konkret informasjon om undervisning, eksamen etc for de ulike emnene oppdateres fortløpende. Vi ber om forståelse for at det tar noe tid å avklare hva som skjer med aktiviteter som er et stykke framover i tid.

Følg med på UiOs nettsider, og husk å sjekke UiO-eposten din regelmessig.

UV-studieinfo er tilgjengelig på telefon og epost i vanlig åpningstid, selv om skranken er stengt.

Bygg og lesesaler

Noen lesesaler åpnes fra og med mandag 18. mai, med plassreservasjon. Lesesaler på Helga Engs hus åpnes ikke i første omgang.

Dersom du trenger å hente eiendeler fra lesesal eller bokskap, kontakt Vakt- og alarmsentralen på telefon 22 85 50 07.

Undervisning

All fysisk undervisning er avlyst. Det blir lagt ut informasjon om digital undervisning på emnets semesterside eller i Canvas-rommet til hvert enkelt emne/på semestersiden. Se også UiOs nettsider.

Eksamen og masteroppgaver

Det blir ikke arrangert eksamener i Silurveien i vårsemesteret. Emnene som rammes har tilpasset eksamen til dette.

Vårsemesteret 2020 har UiO innført egenmelding ved eksamensfravær. Dersom du er syk eller i karantene når du skal ha eksamen, kan du sende melding i nettskjema uten å legge ved dokumentasjon. 

Studenter med gyldig forfall på ordinær eksamen kan få utsatt eksamen eller utsatt innleveringsfrist. 

Har du problemer med å få gjennomført eksamen på grunn av hjemmesituasjon eller manglende utstyr?

Eksamen og masteroppgaver for studenter på ILS 

1. Eksamen

 • Alle eksamener gjennomføres. Dersom det er endringer opplyses dette om på emnets semesterside/StudentWeb
 • Lektorstudenter som tar emner ved andre institutt ved UiO, må forholde seg til ordningene ved det aktuelle instituttet.

2. Utsettelse av innleveringsfrist på masteroppgaver

 • Endringer i innleveringsfrister oppdateres på emnets semesterside/StudentWeb.
 • Lektorstudenter som skriver masteroppgaver ved andre institutt ved UiO, må forholde seg til ordningene ved det aktuelle instituttet.

Eksamen og masteroppgaver for studenter på ISP og IPED

1. Eksamen

 • Alle eksamener gjennomføres, men tidspunktet kan være endret. Følg med på emnesider.
 • Skoleeksamen endres til hjemmeeksamen og i enkelte tilfeller til muntlig eksamen. Spesifikk informasjon finner du på ditt emne.
 • Opprinnelige karakterskala beholdes.

2. Utsettelse av innleveringsfrist på masteroppgaver

 • Alle masteroppgaver meldt opp våren 2020 får automatisk utvidet innleveringsfrist fra 29. mai til 30. juni. Det kreves ingen søknad for dette.
 • Det skal tungtveiende grunner til for å ikke levere oppgaven innen 30.juni. Hvis det er behov for ytterlige utsettelse fra 30. juni til 31. juli, må det sendes en kort søknad via nettskjema (link til nettskjema legges ut i Canvas om kort tid). Veileder må samtykke i ekstra utsettelse. Søknader behandles på instituttnivå av ett team som tar alle søknadene.
 • Kriterier for utsettelse til 31.7.:
  • Betydelig forsinkelse i datainnsamling som gjør det umulig å fullføre planlagt masteroppgave
  • Betydelig forsinkelse grunnet endring av oppgavetype som medfører behov for endringsmelding til NSD/REK
  • Betydelig forsinkelse knyttet til pass av barn på grunn av stengte barnehager/skoler (gjelder barn under 12 år og/eller barn med spesielle behov)

3) Masterveiledning

Gjennomføres i henhold til opprinnelig plan på epost og digitale møtesteder.

Praksis

Når du er i praksis skal du forholde deg til den informasjonen som praksisstedet gir til sine ansatte, i tillegg til råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet. Du må følge praksisstedets retningslinjer og vurderinger når det gjelder karantene, mistanker om smitte, og liknende.

Informasjon til studenter ved ILS som er i praksis

Alle skoler er stengt fra og med fredag 13. mars. Studenter må følge råd og instruksjoner fra sin praksisskole. ILS oppdaterer alle studenter i praksis fortløpende. Følg med på mail og på emnet semesterside.

Informasjon til studenter ved IPED som er i praksis

Hvis du har vært utsatt for en smittesituasjon, og/eller er bedt om å gå i karantene, må du gi beskjed til studiekonsulenten på ditt program.

Karantene kan medføre at du går ut over fraværsgrensen for praksis. IPED må da avklare for hver enkelt sak hvordan dette kan løses, i samarbeid med praksisstedene. Vi kan ikke pålegge praksisstedene å forlenge praksisperioden.

Informasjon til studenter ved ISP som er i praksis

Hvis du har vært utsatt for en smittesituasjon, og/eller er bedt om å gå i karantene, må du gi beskjed til administrativ studieleder på instituttet siri.hogseth@isp.uio.no. Vi vil da vurdere videre oppfølging individuelt.

Instituttet kan ikke pålegge praksisstedene å forlenge praksisperioden.

Kandidatmarkering for masterstudenter

Kandidatmarkeringer for masterstudenter våren 2020 er utsatt på ubestemt tid. Vårens kandidater vil bli kontaktet når det foreligger ny dato. Ved spørsmål ta kontakt med UV-Studieinfo.

Publisert 12. mars 2020 10:03 - Sist endra 27. mai 2020 13:38