English version of this page

Koronavirus: Informasjon til ph.d.-kandidater ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo følger råd fra Folkehelseinstituttet. Vi ber våre ph.d.-kandidater følge med på UiOs generelle råd for studenter og ansatte.

Sist oppdatert 20. mars  2020

UiOs bygninger ble stengt torsdag 12. mars 2020 kl.18 og forblir stengt til etter påske i første omgang. Alle ansatte ved UiO jobber nå hjemmefra, inkludert ph.d.-kandidater med arbeidsplass ved UiO, for mer informasjon kan man gå inn på UiOs nettside om spørsmål og svar.

Doktorgradskandidater med arbeidsplass/tjenestested andre steder enn UiO, må forholde seg til arbeidsplassens retningslinjer.

Doktorgradskurs

Fakultetet jobber med å digitalisere undervisningen for inneværende semester og lage gode ordninger for innlevering av kursdokumentasjon. Nettkatalogen vil bli oppdatert fortløpende om dette.

Forskningsseminarer/midtveisevalueringer

Midtveisevalueringer vil bli gjennomført ved hjelp av digitale hjelpemidler inntil videre.

Veiledning

Fakultetet legger til grunn at veiledning foregår via Zoom eller andre digitale verktøy så lenge myndighetenes tiltak for å hindre smitte er gjeldende.

Innlevering av avhandlinger til bedømmelse

Fakultetet har besluttet å anvende innlevering av avhandlinger til bedømmelse via e-post. Det er de samme dokumentene som skal leveres sammen med avhandlingen, jf. informasjon på nett og saksbehandlingen vil gå ordinært. E-posten for innlevering sendes Anne Elvigen Evandt <a.e.evandt@uv.uio.no>  eller postmottak@uv.uio.no. Det bes om at man lager zip-fil av alle dokumenter som kreves for å behandle saken, og sende zip-filen til de nevnte e-postadressene. Ordinær postforsendelse vil gå med store forsinkelser i den perioden vi er inne i nå. Under saksbehandlingen vil kandidater, som vanlig, få kopi av forslag til komite og deretter kopi av oppnevningsbrev via e-post.

Avhandlingen og dokumenter sendes komiteen digitalt ved spesielle verktøy. Fakultetet håper dette ikke skal forsinke verken kandidatene eller saksbehandlingen i særlig grad.

Disputaser

Universitetet har utviklet rutiner for digitale disputaser og fakultetet vil følge disse planene.

Fakultetet utsatte tre disputaser før påske. Det vil nå settes opp planer for å gjennomføre disse i tråd med UiOs rutiner for digitale disputaser og justert informasjon vil legges på nett fortløpende. Fakultetet vil ta kontakt med komiteene for planlegging i denne sammenheng. For øvrig legger fakultetet opp til at kommende disputaser denne våren gjennomføres ut fra UiOs utviklede rutiner for digitale disputaser og tidsmessig som planlagt før koronautbruddet.

Reise/utenlandsopphold

Det norske utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig og ber også alle nordmenn på reise vurdere å komme hjem til Norge på en trygg måte i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Alle personer som har vært på reise i utlandet må være i hjemmekarantene 14 dager regnet fra hjemkomstdato. For mer og oppdatert informasjon, følg med på helsenorge.no.

Søknad om opptak på program

Selv om UiO er stengt, vil opptakssøknader bli behandlet etter hvert som de kommer inn. Kandidater som ønsker å søke opptak til ph.d.-programmet, må inntil videre lage zip-fil av alle dokumentene som kreves for å behandle saken, og sende zip-filen med e-post til . Les om fakultetets doktorgradsprogram her.

Kontakt

Dersom du er ph.d.-kandidat ved UV-fakultetet og har spørsmål om hvordan koronaviruset påvirker deg under doktorgradsprogrammet eller ditt ph.d.-opptak, kan du ta kontakt med oss.

Publisert 20. mars 2020 16:10 - Sist endra 21. mars 2020 15:01