Et løft for digital undervisning og læring

"Det som særpreger digitale ressurser til undervisning, er at de kan gjenbrukes og deles mellom mange kolleger. Undervisning kan dermed bli bedre koordinert, og vi kan skape god progresjon i studentenes læring."

portrett av begge dekaner

Morten Dæhlen (t.v.) og Sten Ludvigsen er dekaner på henholdsvis Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO.Foto Shane Colvin/UiO

Dette sier Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og UV-dekan Sten Ludvigsen i deres felles blogginnlegg på titan.no

Les dekanenes blogginnlegg på Titan.no

Publisert 20. mars 2020 15:54 - Sist endra 14. des. 2020 07:31