Rita Hvistendahl og hennes team blir nytt dekanat

Fakultetsstyret har enstemmig vedtatt å erklære Rita Hvistendahl som valgt til vervet som dekan, og Melanie Kirmess som prodekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet for perioden 2021-2024. 

Bildet kan inneholde: dress, begivenhet, tjenestemannarbeider, formelt antrekk, smoking.

Team Hvistendahl består av Crina Damsa (visedekan, IPED), Erik Knain (forskningsdekan, ILS), Rita Hvistendahl (dekan, ILS) og Melanie Kirmess (prodekan, ISP).

Dekanvalg høsten 2020

Høsten har vært preget av dekanvalg ved fakultetet, og ved forslagsfristens utløp forelå det ett kandidatteam til vervene. Fakultetsstyret har derfor 24. september vedtatt at Rita Hvistendahl og hennes team utgjør nytt dekanat som skal lede fakultetet fra 2021.

Valgplattform

I tillegg består teamet av Erik Knain som prodekan for forskning og Crina Damsa (fra høsten 2021) som visedekan for innovasjon og digitalisering.

Les mer om teamet og deres valgplattform 

Publisert 24. sep. 2020 18:26 - Sist endra 14. des. 2020 07:31