English version of this page

Vinnere av årets utlysning av studentinnovasjonsmidler

Tre av UVs studenter vil motta støtte til sine innovasjonsprosjekter. I tillegg til økonomisk støtte får de bistand fra EngageLab til design, interaksjonsdesign og konseptutvikling. Alle prosjektene har kreative løsninger på hvordan læringssituasjoner kan endres. Gratulerer til Tony Tan (CEMO), Jayeong Song (CEMO) og Fredrik Brarud (ISP).

Bildet kan inneholde: belysning, glødelampe, elektrisitet, lys, lyspære.

Lyspære. Illustrasjon: Colourbox.com

De tre prosjektene

Av åtte søknader ble tre prosjekter valgt ut. Ideene for prosjektene er å se nærmere på forholdet mellom musikk og matte i dybdelæring, å utvikle et smart grensesnitt for LMS (learning management system) både for lærer og student, og å utvikle et algoritmebasert verktøy for å planlegge egen kompetanseheving blant utdanningstilbud på nett. Jayeong beskriver sitt prosjekt slik:

My project ‘your school’ is developing a tool to organize one’s own learning path using the MOOCs (the free online courses that are made available for anyone to study). Imagine the Netflix that recommends your own learning course! 

Prosjektenes potensiale

Ole Smørdal leder Engagelab. Han har arrangert workshop for potensielle søkere, og skal jobbe videre med vinnerne. Hans vurdering er at prosjektene har potensiale som muligens kan tas videre i UiOs innovasjonsprogrammer, og at de kan være gode utgangspunkt for et case i en masteroppgave. 

Dekan Sten Ludvigsen håper at studentene som får støtte vil få en erfaring som knytter teori og metode sammen med konkrete utforming av design. Her kan de sette kunnskap i bruk i praktiske situasjoner og teste hva og hvordan studenter lærer under bestemte betingelser.

Mer kunnskap om læringsdesign

På spørsmål om hva fakultetet ønsker å få ut av prosjektene, svarer Sten Ludvigsen:  - Vi ønsker å skaffe oss mer kunnskap om spesifikke læringsdesign i UVs studieprogram og emner og finne mekanismer som involverer studentene på innovasjonsområdet. Dette gir studentene en vei inn i forskningen om digitale design. Studentene har erfaringer og kunnskap fra studier som kan brukes til å forbedre design for læring, og kommer med en analytisk innsikt som kan bidra til at studentenes perspektiver på sikt blir bedre ivaretatt.

Studentenes planer for fremtiden

Dekanen håper at dette er en mulighet for at ideene blir videreutviklet og at studentene får erfaring med ulike designmetoder som de kan ta med seg videre. Jayeong har i denne prosessen funnet ut at hun ønsker å utvikle teknologiske løsninger for undervisning også i fremtiden. Tony beskriver livet sitt som uløselig knyttet til læring, forskning og innovasjon. Han gleder seg til å sette i gang med sitt prosjekt:

I look forward to seeing a day where good education theories can be routinely practised in every classroom and in all assessment tasks, rather than a remote memory from one’s teacher training courses. Following Kahoot!, I also look forward to bringing about another Norwegian success story in education infrastructure that benefits both teachers and learners at minimum cost.

Les mer om utlysningen

Les om Fredrik Braruds prosjekt "Kan du høre brøken? – En musisk tilnærming til brøkregning"

 

Publisert 21. des. 2020 16:20 - Sist endra 23. des. 2020 15:56