Vil involvere studentene i fremtidens design for læring

Studentinnovasjon løftes ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV). Fakultetet lyser nå ut 3 stipend på inntil 25.000 kr for studenter med kreative ideer innen design for læring og undervisning.

En student som tenker.

- Studentene kan for eksempel søke om støtte til en tidlig fase i utviklingsarbeidet, sier forsker Ole Smørdal. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fakultetet, instituttene og Cemo ønsker å involvere studentene mer i arbeidet med sosial og teknisk innovasjon.

- At elevers og studenters hverdag preges av en økende digitalisering er hevet over enhver tvil sier dekan ved UV Sten Ludvigsen.

Digitalisering innebærer dype endringer i vilkår for læring, understreker Ludvigsen. Han forteller at det er avgjørende for elevers og studenters læring at design av læringsomgivelser og verktøy baseres på forskning og prinsipper for læring.

Vokst opp med digitalisering

Dagens studenter betegnes ofte som digital natives som innebærer at man har erfaring med ulike teknologier over mange år, både på skolen og på fritiden. Dette gir sammen med kunnskap fra studieprogrammene et veldig godt utgangspunkt for å lage gode design for læring.

- Ambisjonen med dette tiltaket er å utvikle design som kan testes ut i klasserom, i undervisningssituasjoner eller i andre livssituasjoner.

Sten Ludvigsen håper at studentene kan lage kreative og kloke design for læring som kan tas i bruk i en nær fremtid.

- Kan bruke erfaringene fra mastergraden

Prosjektene det gis støtte til skal ende opp i nye eller forbedrede digitale design som kan støtte læring hos elever eller studenter.

- Studentene kan for eksempel søke om støtte til en tidlig fase i utviklingsarbeidet, sier forsker Ole Smørdal.

Han trekker frem studenter som skal lever mastergraden i mai som et eksempel på hvem som kan søke om stipend. Da kan stipendet brukes til lønn eller til å dekke en reise, for å lære mer hos andre internasjonale miljøer.

Les mer om hvordan du søker og om søknadskriteriene

Studentene som får tildelt stipend kan også velge å benytte seg av EngageLab, en faggruppe på IPED som til vanlig bistår forskere ved UV-fakultetet med design, IKT-utvikling og utprøving. Gruppen består av programmerere, designere og forskere.

- Jeg er spent på å se alle ideene som kommer inn, sier Smørdal.

Forskeren oppfordrer studenter som lurer på om deres ide kan falle inn under denne ordningen om å møte opp på workshopen som arrangeres 25. februar.

Har du en god idé men er usikker på hva som er neste skritt? UV inviterer alle som vurderer å søke midler til studentinnovasjon til en workshop hvor du får hjelp til å utvikle din prosjektide. Prosjektworkshop 25. februar kl. 12.00-15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Elise Koppang Frøjd
Publisert 10. feb. 2020 13:11 - Sist endra 14. des. 2020 07:31