Et langvarig engasjement

Rita Hvistendahls varierte historie ved UiO strekker seg tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Nå skal hun lede Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som er inne i sitt 25. år.

Rita Hvistendahl. Foto.

Ny dekan Rita Hvistendahl deler i dette intervjuet noen tanker om tiden som kommer (foto: Shane Colvin/UiO).

Hvistendahl tar over dekanvervet i det hun karakteriserer som en «vedvarende krisesituasjon som har vart fra mars 2020». 

– Jeg vil rette en stor takk til alle som jobber og takler dagens situasjon godt. De ansatte ved UV har lagt ned et iherdig arbeid i lang tid nå.

Jeg er glad for at den digitale undervisningen er blitt så god som mulig, understreker Hvistendahl videre. Samtidig sier hun at håpet er å kunne treffes fysisk på campus igjen i løpet av året. Den nye dekanen fremhever videre at det er all grunn til å være stolt av fakultetet:

– UV-fakultetet står i en særstilling nasjonalt som det største samlede miljøet for utdanningsvitenskap, i tillegg til å være et av de største utdanningsvitenskapelige miljøene i Europa.

Flerspråklighet som rød tråd

Hun har et langvarig yrkesengasjement for elever fra språklige minoriteter. I doktorgraden tok hun for seg minoritetsspråklige elevers arbeid med norsk litteratur med vekt på Ibsen.

Senere er det blitt flere bøker, blant annet antologien «Flerspråklighet i skolen» som hun i 2009 fikk Språkprisen for av Språkrådet. I tillegg har hun bakgrunn fra videregående skole som lektor i norsk i ti år.    

– Hele yrkeskarrieren har jeg hatt et engasjement for elever fra språklige minoriteter, forteller professoren.

Hvistendahl kommer til dekanvervet fra jobben som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. På spørsmål om hva som fikk henne til å ta steget ftil å stille som dekan fremhever hun kollegaene:

– Først og fremst var det den svært gode og sammensatte kompetansen i dekanteamet som fikk meg til å stille, fremhever Hvistendahl.

Teamet består av førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Melanie Kirmess, som er prodekan for studier, professor Erik Knain ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning som er forskningsdekan og førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Crina Damsa, som er visedekan for innovasjon og digitalisering (fra høsten 2021).

– Det er en styrke for fakultetet at alle instituttene er representert i fakultetsledelsen, fremhever dekanen.

25-årig jubilant med viktig samfunnsoppdrag

UV-fakultetet fyller 25 år i år. Noe som skal markeres, sannsynligvis til høsten, forteller dekanen. Og det er ambisiøse planer dekanteame har for fakultetet i perioden 2021-2024, fremgår det av deres valgplattform. Blant annet vil de øke samspillet mellom fakultetets utdanninger og forskningsmiljøer, jobbe for å utvikle kunnskap som bidrar til en mer bærekraftig verden og styrke arbeidet med innovasjon og digitalisering, heter det blant annet i valgprogrammet deres.

Les også: Hvistendahl er intervjuet i Universitas-artikkel om kvinnelige dekaner ved Universitetet i Oslo

Professor med sag

Arbeid er tross alt ikke alt i livet. Hvordan ser en perfekt fridag ut for den nye dekanen?

– Helst vil jeg tilbringe dagene med barnebarna mine. Av dem har jeg syv stykker, i alderen ett til ti år, forteller hun.

I sommerhalvåret er hun helst å finne på hytta på Nesodden, gjerne med buesag.

– Å felle trær er svært god avkopling og det gir stor glede å se resultatet med en gang, forteller dekanen entusiastisk.

Kanskje ikke like overraskende liker også norskprofessoren å gå i teater, særlig med barnebarna. På nattbordet ligger det stadig en ny roman. Akkurat nå er det Mikael Niemis «Koke bjørn», fra forfatteren av «Populærmusikk fra Vittula».

– Niemi utviser stor fortellerkunst, avslutter UVs nye dekan Rita Hvistendahl. 


Les mer

 

Av Magnus Heie, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 25. jan. 2021 15:21 - Sist endra 1. juli 2021 06:57