Forskere i Norge, Frankrike og England skal finne svar på hva som er god språkundervisning

Prosjektet LANGUAGES er innvilget 12 millioner fra Forskningsrådets humaniorasatsning for å forske på språkbruk, språkidentitet og språkundervisning på tvers av språk og kontekster.

Brevik og Vold inne i Helga Engs hus

Hva er det lærere og elever oppfatter som utfordrende i språkopplæringen? Og hva er god språkundervisning? Dette skal professor Eva Thue Vold og førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik undersøke de neste fire årene. Foto: Shane Colvin/UiO

 – Vi vet mye om språkundervisning i bestemte språk og innenfor bestemte land, men det som er spennende med dette prosjektet, er at vi ser på hvordan språk undervises og brukes på tvers av ulike kontekster. 

Kort fortalt

Prosjektet: LANGUAGES: Comparing language use and instruction across contexts er tildelt midler fra Forskningsrådets humaniorasatsning.

Skal forske på: Språkbruk, språkidentitet og språkundervisning på tvers av språk og kontekster

Prosjektleder: Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik

Mål: Å utvikle kunnskap om språkkompetanse og språkundervisning og kunne gi lærerutdannere bedre innsikt i hva lærere og elever oppfatter som utfordrende i språkopplæringen, og hva som er god språkundervisning

Dette forteller Lisbeth M. Brevik, som er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) som leder prosjektet.

 – Kontekstene vi skal inn i er tre land – Frankrike, England og Norge; to språk – engelsk og fransk; og skoler med ulikt språklig mangfold. I tillegg til å få elevers og læreres mening om hvordan de opplever språkundervisningen, skal vi også videodokumentere den, for å se hvordan den faktisk utspiller seg.

Samarbeidspartnere i Europa

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, University of Exeter, University of Oxford og École normale supérieure (ENS) de Lyon.

Samarbeidspartnerne er valgt nøye ut, forteller Brevik. Til sammen har de solid kompetanse innen språkdidaktikk, flerspråklighet, videoforskning og lærerutdanning. Fransk og engelsk er to store verdensspråk, og i disse landene har språkene ulik status, som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

 – Vi er svært glade for å ha fått sterke forskningsmiljøer med i prosjektet. Ved Universitet i Bergen har vi med ekspertise på flerspråklighet og fremmedspråkdidaktikk.

Hun forteller også at 

– Miljøene ved universitetene i Exeter og Oxford har sterk kompetanse innenfor språkundervisning, språkidentitet og inkluderende undervisning.

Partner i prosjektet Professor Debra Myhill ved Exeter University mener studien kan tilføre både ny og viktig kunnskap for feltet 

–  This important study takes an innovative look at language teaching across multiple boundaries- national boundaries; language boundaries; first and second language boundaries; and age and proficiency boundaries – and will provide a state-of-the-art understanding of how languages are taught and learned. I am delighted to be part of this innovative study.

Erfarne miljøer innen videoforskning

Universitetene i Lyon og Oslo har gjennom mange år bygd sterke videoforskningsmiljøer. Professor i fremmedspråkdidaktikk Eva Thue Vold, som er arbeidspakkeleder i prosjektet, fremhever dette aspektet:

 – Forskningsmiljøet ved École normale supérieure de Lyon har lang erfaring med videoforskning i skoler og er internasjonalt kjent for sitt arbeid med videobaserte klasseromsstudier og bruk av video i lærerutdanningen.

Vold er glad for å ha fått et så erfarent videoforskningsmiljø med på laget, og med det tilgang til et stort og bredt nettverk av skoler. 

Professor Åsta Haukås ved Universitetet i Bergen fremhever også det viktige bidraget i å forske på tvers av landegrenser:

 – Dette er eit utruleg viktig og spanande prosjekt. Vi veit ein del om språkundervisning i enkeltfag i enkeltland, men det unike med dette prosjektet er at vi kan identifisere gode, inkluderande praksisar på tvers av land og språkfag.

 – Slik kan vi lære meir om kva for tilnærmingar til språklæring som fremjar fleirspråklegheit, og kva for nokre som ikkje gjer det.

Forskergruppen SISCO (Studies of Instruction across Subjects and Competences) ved ILS har over lang tid utviklet en sterk kompetanse på videoforskning, klasseromsforskning og forskningsetikk. Brevik forteller at LANGUAGES bygger videre på den metodologien som forskergruppen har utviklet gjennom mange, store prosjekter i snart 20 år.

Kontakt

PortettbildeLisbeth M Brevik (prosjektleder), førsteamanuensis i engelskdidaktikk

 

 

 

 

 

Portettbild

Eva Thue Vold (arbeidspakkeleder), professor i fremmedspråkdidaktikk

 

 

 

Partnere i LANGUAGES-prosjektet

Universitetet i Bergen

Åsta Haukås, professor i framandspråkdidaktikk

University of Exeter, UK

Debra Myhill (arbeidspakkeleder), professor of education

University of Oxford, UK

Ian Thompson, associate professor of English education

Laura Molway, departmental lecturer in modern languages education

Nicole Dingwall, departmental lecturer in English education

École normale supérieure (ENS) de Lyon, France

Cathy Cohen, associate professor in modern languages education

Joséphine Rémon, associate professor in English language education

Teaching Learning Video lab (TLVlab) ved ILS, UiO

Se også

Publisert 22. feb. 2021 15:46 - Sist endra 7. juli 2021 13:05