– Stolt over å ha hele tre medlemmer i Akademiet for yngre forskere

Astrid Marie Jorde Sandsør og Nora E.H Mathé, begge forskere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, er nylig valgt inn som medlemmer av Akademiet for yngre forskere. Vi gratulerer!

Astrid Marie Jorde Sandsør og Nora E.H Mathé. Foto

Forskerne Astrid Marie Jorde Sandsør og Nora E.H Mathé jubler over opptak til Akademiet for yngre forskere. Foto: Shane Colvin / UiO

– Akademiet for yngre forskere er en viktig møteplass og forskningspolitisk plattform og en interessant arena for vitenskapelig debatt. Vi gratulerer Astrid og Nora med medlemskapet, sier Rita Hvistendahl, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

– Fakultetet er stolt over å nå ha hele tre medlemmer i AYF, legger hun til.

Tekst- og skoleforsker Marte Blikstad-Balas fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har vært medlem i AYF siden 2017. Hun ønsker de to nye medlemmene hjertelig velkommen.

– Gratulerer så mye – dette er utrolig bra for hele Det utdanningsvitenskapelige fakultet! skriver Blikstad-Balas på Twitter.

Fremme formidling og tverrfaglighet

Men hva gjør man som medlem i Akademiet for yngre forskere?

– Jeg ønsker å jobbe for å fremme forskningsformidling og tverrfaglighet, to temaer som AYF er opptatt av og som henger tett sammen, sier Astrid Marie Jorde Sandsør.

Sandsør er samfunnsøkonom ved Institutt for spesialpedagogikk og forsker blant annet på hvordan tiltak i skolen påvirker elever, som for eksempel klassestørrelse og lærertetthet. Hun er også opptatt av utdanningsulikhet. Dette er temaer som kan få mye oppmerksomhet fra allmenheten og politikere.

– Da må vi være bevisst på hvordan resultatene formidles utad, og det er spesielt viktig å være gode på å formilde hva studien kan og ikke kan si noe om, påpeker Sandsør.

Akademiet for yngre forskere (AYF) er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere og en pådriver for nyskapende forskningsformidling. 

Tverrfaglighet er også viktig i utdanningsforskning.

– Mens økonomene ofte kan si noe om effekter av tiltak, er andre fagfelt som regel mye bedre enn oss på å belyse mulige mekanismer, sier Sandsør som mener det skjer mye spennende når vi lager gode tverrfaglige møteplasser der vi alle blir litt klokere.

Vil lære og bli utfordret

Det å bli tatt opp som medlem i AYF betyr også mye for Nora E. H. Mathé ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

– Jeg er så glad for å bli en del av en gruppe fremragende forskere som jeg vet jeg kan lære og bli inspirert og utfordret av, sier hun.

Forventingene til medlemskapet er høye:

─ Akademiet jobber systematisk både med forskningspolitikk og forskningsformidling og jeg er sikker på at jeg kommer til å lære mye av å delta i dette arbeidet, sier Mathé.

– Gjennom mitt medlemskap i AYF håper jeg også å utvikle meg videre som en trygg og tøff forsker som tør å heve stemmen og blikket for å fremme elevers perspektiver og forskningsbasert kunnskap om utdanning, sier hun.

– Enormt utbytterikt

Hvilke råd vil Marte Blikstad-Balas gi de to nye medlemmene?

– Mitt råd er at de virkelig benytter anledningen til å bli kjent med alle de fantastisk flinke forskerne fra ulike fag. Selv har jeg hatt enormt utbytte av å få delta i AYF, og jeg er utrolig glad for at UV nå har flere medlemmer med!

Det Norske Videnskaps-Akademi tok i 2013 formelt initiativ til å opprette et ungt akademi i Norge.

Emneord: yngreforskere, akademiet, tverrfaglighet Av Monica Bjermeland, Magnus Heie, Katja Evjen
Publisert 24. sep. 2021 11:12 - Sist endra 7. okt. 2021 15:43