Nye meritterte undervisere ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet

Førsteamanuensis Jonas Bakken og professor Marte Blikstad-Balas, begge ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, har fått status som meritterte undervisere ved UiO.

Jonas Bakken og Marte Blikstad-Balas. Foto.

Jonas Bakken og Marte Blikstad-Balas blir del av Universitetet i Oslos pedagogiske akademi, som er et nettverk av meritterte undervisere (foto: Shane Colvin/UiO)

Førsteamanuensis Jonas Bakken og professor Marte Blikstad-Balas, begge ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, har fått status som meritterte undervisere ved UiO.

Statusen som merittert underviser er midlertidig for en periode på 3 år. Statusen gir grunnlag for lønnsopprykk ved forhandlinger og en utdanningstermin.

«UV-fakultetet gratulerer Jonas Bakken og Marte Blikstad-Balas som meritterte undervisere ved UiO», sier dekan Rita Hvistendahl.

«Begge har jobbet systematisk med kvalitet og innovasjon i undervisningen av lærer- og lektorstudenter gjennom mange år, noe studentene også har vist å sette stor pris på. Statusen er en anerkjennelse av den betydningen kvalitet i undervisningen har.

Samlet har UV nå fire meritterte undervisere som medlemmer i Pedagogisk Akademi ved UiO, og det gleder vi oss stort over», fremhever dekanen.

Kvalitet i undervisningen

«Det er flott at UiO gjennom meritteringsordningen setter søkelyset på kvalitet i undervisningen», sier Jonas Bakken i anledning utnevnelsen.

«For meg personlig oppleves utnevnelsen som en viktig anerkjennelse av det arbeidet jeg har gjort gjennom mange år for å gi studentene gode muligheter til å lære og utvikle seg», fremhever han videre.

Undervisning betyr mye for hver enkelt og for samfunnet

«For meg betyr det veldig mye å bli anerkjent som merittert underviser fordi jeg anser undervisning som noe av det aller viktigste jeg gjør», uttaler Marte Blikstad-Balas.

«Som utdanningsforsker vet jeg hvor mye god undervisning kan bety både for hver enkelt og for samfunnet, og det er utrolig motiverende for det videre arbeidet med undervisningskvalitet å få samarbeide med kollegaer fra andre felt om nettopp god undervisning», forteller hun videre.

De meritterte underviserne forplikter seg til å være ressurspersoner for kvalitetsutvikling av utdanning i eget fagmiljø og ved universitetet som helhet, og til å inngå i Universitetet i Oslos pedagogiske akademi, som er et nettverk av meritterte undervisere.

«Gratulerer til de seks nye meritterte underviserne. Det er en glede å se at vi har så mange dyktige, dedikerte undervisere ved UiO», sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo i en aktueltsak om utnevnelsene.

Publisert 1. juni 2021 09:16 - Sist endra 3. juni 2021 14:42