Tildelinger fra Forskningsrådet til nyskapende forskning og unge forskertalenter

I juni offentliggjøres søknadsresultater for mange av årets store utlysninger hos Forskningsrådet. Etter mye arbeid fra forskere og administrativ forskerstøtte med søknadene, kan tre prosjektledere ved UV-fakultetet glede seg over gode nyheter. Her er prosjektene som får midler i denne omgangen.

Portrett av førsteamanuensis Crina Damsa

Crina Damsa (foto: Alex Tufte/UiO).

Hvordan utvikle teknologi og pedagogiske modeller for å støtte læring i profesjonsutdanninger?

Prosjektet "Teamwork analytics for training collaborative problem solving in professional higher education" (TeamLearn) ledes av førsteamanuensis Crina Damsa ved Institutt for pedagogikk (IPED). Med seg på teamet har hun kollegaer fra IPED og EngageLab, samarbeidspartnere fra Det medisinske fakultet (Institutt for helse og samfunn) og Det juridiske fakultet ved UiO, Universitetet i Sørøst-Norge, og internasjonale partnere og eksperter fra Australia, USA, Finland, Sverige og Nederland. 

Effektivt teamarbeid og problemløsning er prosesser som preger læring og arbeidsliv innen ulike sektorer. I vår digitale tidsalder er det også viktig å undersøke hvordan vi best kan lære og samhandle ved hjelp av ny teknologi og databaserte pedagogiske modeller. TeamLearn-prosjektet skal forske på hvordan slike modeller kan utvikles og implementeres for å støtte teamlæring i ulike profesjonsrettede utdanningsprogrammer.

Høye ambisjoner og fokus på samfunnsnytte

Det er høye ambisjoner i prosjektet, og samfunnsnytten er tredelt:

  • Forskningsfeltet vil få forskningsbaserte kunnskap om teamlæring som forskes på og støttes av skreddersydd datadrevet løsninger
  • Utdanningssektoren vil få databaserte samarbeidsmetoder og verktøy som kan brukes for både studenter og undervisere
  • Ledere og politikere vil få innsikt i hva som kreves av innovasjoner for fremtidens samarbeidskompetanse

Prosjektleder Crina Damsa er glad for tildelingen på nesten 12 millioner via utlysningen Forskerprosjekt for fornyelse:

Undervisere og ledere vil ha forskningsbasert kunnskap om hvordan ny teknologi og databaserte pedagogiske løsninger kan integreres i læring, og bidra til å utvikle ferdigheter innen teamarbeid og problemløsning. Det håper vi at prosjektet vårt kan bidra til.

To unge forskertalenter

Førsteamanuensis Åste Mjelve Hagen og forsker Astrid Marie Jorde Sandsør, begge fra Institutt for spesialpedagogikk, får 8 millioner hver i kategorien Forskerprosjekt for unge talenter.

Bildet kan inneholde: halskjede, ansikt, kinn, hud, smil.
Forskertalentene Astrid Marie Jorde Sandsør og Åste Mjelve Hagen, ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Shane Colvin / UiO; fotored: Sandra Nielsen / UiO

Bedre rustet for skolen ved hjelp av språkverktøy

Prosjektet “Better equipped for school: Identifying children who needs extra language support in preschool” skal ledes av Åste Mjelve Hagen. Prosjektet har som mål å identifisere barn som trenger ekstra språkstøtte i barnehagen, slik at de er bedre rustet for skolen. Med seg på prosjektet har Hagen også Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk og forskere ved Texas Institute for Measurement, Evaluation, and Statistics, University of Houston.

Er det prosesser i utdanningssystemet som hindrer noen elever fra å nå sitt utdanningspotensiale?

Prosjektet The Choice Architecture of Admission to Education (ArcEd). ArcEd er et tverrfaglig prosjekt (utdanningsøkonomi, adferdsøkonomi, psykologi, utdanning, og genetisk epidemiologi) som har ambisjoner om å bedre forstå opptakssystemer til videregående og høyere utdanning. Prosjektleder er Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved Institutt for spesialpedagogikk. Med seg på prosjektet har hun professorene Henrik Zachrisson og Monica Melby-Lervåg ved Institutt for spesialpedagogikk, samt Rosa Cheesman fra Psykologisk institutt, Siv-Elisabeth Skjelbred fra NIFU og Sarah Cohodes fra Columbia University.

Dekan Rita Hvistendahl overbringer gratulasjoner fra UV-fakultetet til prosjektlederne og deltakerne i de tre prosjektene som er innvilget, og sier videre:

Denne uken er det også innvilget et nasjonalt senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Til sammen representerer dette en betydelig utvidelse av fakultetets forskningsportefølje, og både prosjektene og senteret vil bety mye for utviklingen av det utdanningsvitenskapelige feltet.

Les mer:

Søknadsresultater for forskerprosjekt-utlysningene med frist 10. februar 2021 (forskningsradet.no)

To unge forskertalenter får millioner fra Forskningsrådet - Institutt for spesialpedagogikk (uio.no)

Nytt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis til Institutt for spesialpedagogikk, UiO - Institutt for spesialpedagogikk

Bildet kan inneholde: tekst, fargerikhet, oransje, rav, elektrisk blå.

Av Linn Kristin Stølan og Marika Vartun
Publisert 24. juni 2021 22:47 - Sist endra 25. juni 2021 11:28