UiO populært for kommende lektorer

Søkningen til Lektorutdanningen ved UV-fakultetet øker i 2022. – En bekreftelse på at studentene setter pris på den høye faglige kvaliteten i studiene våre, sier dekan Rita Hvistendahl.

Studenter utenfor UV. Foto

Språkfagene i Lektorprogrammet ved UV gjør et kraftig byks oppover i år. Søkningen til engelsk øker hele 40 prosent fra i fjor. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Samordna opptaks søkertall til UVs studier er gjennomgående gode i år. Generelt ser også vi, som resten av landet, en liten nedgang fra 2021 til 2022, men nedgangen signaliserer en normalisering etter pandemiens kunstige oppgang.

– Antallet søkere til UV tyder på god interesse for pedagogiske fag og yrkesveier, og det er bra: Hele utdanningssektoren trenger høyt kvalifiserte lektorer, pedagoger og spesialpedagoger i årene framover, sier dekan Rita Hvistendahl.

Mange vil bli språklærer

Det er særlig språkfagene i Lektorprogrammet ved UV som gjør et kraftig byks oppover. Studieretningene nordisk og fremmedspråk har over 20 prosent flere søkere enn i 2021 og engelsk øker med hele 40 prosent.  

– En trend vi har sett en stund. Engelsk har en sentral plass både i skolen og i samfunnet, så dette er gledelig, sier Hvistendahl.

Jonas Bakken, faglig leder av Lektorprogrammet ved UiO og førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, er også lettet over årets søkertall.

– Vi fryktet at den nasjonale nedgangen i søkningen til lærerutdanningene, som vi har sett i to år nå, kom til å fortsette også hos oss. Vi er urolige over den generelle trenden, men gleder oss selvsagt over økningen her ved Universitetet i Oslo, sier han.

Engelsk har lenge vært en populær studieretning, mens nordisk og fremmedspråk har vært blant fagene som har mistet noe terreng de siste årene.

– Det er oppløftende at tendensen nå ser ut til å ha snudd, sier Bakken.

– Engelsk er knyttet til de unges identitet

Pia Sundqvist, førsteamanuensis i engelskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, gleder seg også over den generelle økningen til språkfagene. Hun er ikke særlig overrasket over økningen for engelsk da den stemmer godt med det hun forsker på.

– Unge mennesker liker ofte engelsk, språket er nært knyttet til identiteten deres. Tilnærmingen til engelsk skjer i dag i formelle og ikke minst i uformelle sammenhenger, sier Sundqvist som er aktuell med en ny bok om språklæring.

– Lærerprofesjonen gir studentene i engelsk nok en sjanse til å være kreative og jobbe med noe de liker godt, og hvor mange allerede føler seg ganske kompetente. De har kanskje lært mye engelsk utenfor skolen selv, men likevel forstår de at god undervisning er kjempeviktig. Og da trenger de verktøyene vi kan gi dem, sier hun.

Hovedtall fra Samordna opptak for Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)

  • I år er det 1046 som har et studietilbud på UV som sitt første ønske
  • Fakultetet har dermed 1,7 søkere per studieplass
  • Det er 7 prosent nedgang i antall søkere til UV i år sammenlignet med i 2021. På UiO som helhet er nedgangen i antallet søkere 11,4 prosent, og på landsbasis har søkningen sunket med 12,4 prosent fra i fjor til i år.

Oslo mot strømmen

Hovedtrenden nasjonalt er altså at søkningen til lærerutdanningene har gått ned de siste tre årene, og særlig er realfagsnedgangen stor over hele landet, også ved UiO. Kun NMBU har hatt en liten oppgang til disse studieretningene.

Men Oslo går samlet mot strømmen og utmerker seg som et sted der alle typer lærerutdanninger øker; søkningen til grunnskoleutdanningen og lektorutdanningen øker både ved UiO og OsloMet.

– Kanskje betyr det at Oslo som sådan er en attraktiv studieby for kommende lærere og lektorer, i tillegg til at vi har ha solide fagutdanninger med stor relevans for skolen, sier Jonas Bakken.

Les mer og lytt

Emneord: samordna opptak, studentrekruttering, Lektorprogrammet Av Monica Bjermeland, Randi Melheim
Publisert 29. apr. 2022 20:56 - Sist endra 2. mai 2022 09:57