Fakultet - Side 3

Publisert 26. feb. 2015 09:32

Professor og instituttleder Ola Erstad ved IPED er utnevnt til nytt komitemedlem i Science Europe.

                                                                                          

Publisert 9. feb. 2015 09:51

- Karrieren din starter når du begynner å studere, sier studentblogger og masterstudent på IPED,  Ingrid Somdal-Åmodt Vinje. Hun er en av ildsjelene bak årets Karriereuke.

Publisert 12. jan. 2015 11:07

Betenkelig forskningspraksis er en stor utfordring, mener  forskningsdekan Monica Melby-Lervåg.

Publisert 2. jan. 2015 09:55

Blant flere gode kandidater ble det til slutt professor Monika Nerland ved IPED som fikk fakultetets undervisningspris for 2014.

Publisert 29. des. 2014 10:15

Professor Jørgen Frost ved Institutt for spesialpedagogikk mottar fakultetets formidlingspris for 2014. Frost får prisen for sin årelange formidlingsaktivitet rettet mot praksisfeltet; mot skolepolitikere, skoleeiere, lærere, foreldre og hjelpeapparatet rundt skolen.

Publisert 29. okt. 2014 09:21

Hele 87 prosent av UV-studentene som fullførte studiene mellom 2011 og 2013 er i jobb. Og de er fornøyd med jobben sin, viser Kandidatundersøkelsen 2014.

Publisert 19. sep. 2014 10:06

I et telt møblert med lykkehjul, klessnor og høyteknologi, er fakultetet på plass på Forskningstorget.

Publisert 11. aug. 2014 12:03

- UiO er Norges største og eldste universitet. Et universitet som bidrar med ny viten og som utdanner dyktige samfunnsborgere innenfor et bredt kompetansefelt. Det er med andre ord ikke uten en viss stolthet jeg som dekan ønsker dere velkommen til UiO, til UV og til våre ulike utdanningsprogram , sa dekan Berit Karseth i sin tale til studentene ved semesterstart.

Publisert 11. aug. 2014 10:49

Professor Charles Hulme, kreeres til æresdoktor ved UiO i forbindelse med universitetets årsfest 2. september.

Publisert 11. aug. 2014 08:48

- Den viktigste oppgaven i året som kommer vil være å bygge opp senterets infrastruktur. Slik at vi på sikt kan mestre CEMOs oppgaver innen forskning, formidling og rådgivning innenfor pedagogiske målinger, sier senterleder professor Sigrid Blömeke.

Publisert 12. mai 2014 13:58

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er først ute på UiO med et nytt system for avvikling av digital eksamen. Løsningen er resultatet av et samarbeid mellom instituttet og universitetets egen it-avdeling, USIT. Systemet vil kunne endre eksamensavviklingen ved hele UiO.

Publisert 5. mai 2014 10:49

Denne uka arrangerer CEMO Spring School – et fem dagers intensivkurs i avansert kvantitativ metode for 25 utvalgte stipendiater og postdoktorer fra hele Europa.

Publisert 25. apr. 2014 12:55

Årets tall fra Samordna opptak viser en solid oppgang i antallet studenter som har våre studier som sitt førstevalg.  Det totale antallet søkere til studieprogram ved UV har også hatt en markant økning.

Publisert 14. apr. 2014 12:22

Det er nå nedsatt en faglig ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Målet er å styrke kvaliteten på forskning og utdanning.

Publisert 10. apr. 2014 14:30

To forprosjekter fra UV er tildelt midler fra Forskningsrådets nye innovasjonssatsing FINNUT.

Publisert 24. feb. 2014 11:26

- Heldigvis er det ikke slik at vi må velge mellom å gjøre gjøre det godt i PISA eller utdanne gode samfunnsborgere, sa kunnskapsministeren da han deltok på frokostmøte i KiS-regi på UiO.

Publisert 17. jan. 2014 15:35

Det omstridte tellekantsystemet har medført et høyere publiseringstempo blant norske forskere. Det viser en evaluering utført av Dansk center for forskningsanalyse, ved Aarhus universitet.

Publisert 12. sep. 2013 08:01

En ny NIFU-rapport viser at den gjennomsnittlige årlige realveksten i FoU-utgifter til utdanningsforskning mellom 2007 og 2011 har vært på 14 prosent.

Publisert 12. aug. 2013 12:44

- At hver og en av dere har funnet veien hit er strålende! Sa dekan Berit Karseth i sin tale til studentene ved semesterstart.

Publisert 20. juni 2013 11:18

Tre forskningsprosjekter fra fakultetet har fått midler fra Peder Sather Center ved Berkeley. - Dette gjør det mulig å videreutvikle et etablert forskningssamarbeid og legge grunnlaget for en større forskningssøknad, sier professor Ola Erstad.

Publisert 3. apr. 2013 14:34

En artikkel av stipendiat Marte Blikstad-Balas ved Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning er nominert til Universitetsforlagets pris for årets tidsskriftartikkel 2012.

Publisert 11. mars 2013 11:05

– Pedagogiske målinger må brukes til evaluering av systemer – ikke individer, sa senterleder Jan-Eric Gustafsson under åpningen av CEMO.

Publisert 21. jan. 2013 11:10

Send inn forslag til kandidater til universitetets fire priser innen formidling, forskning, læringsmiljø og innovasjon innen 13. mars.

Publisert 16. jan. 2013 13:28

Vi gleder oss til å bidra i utviklingen av Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Norges mest spennende fagmiljø innen utdanningsvitenskapelig forskning, utdanning og formidling. 

Publisert 19. des. 2012 12:01

Professor Ola Erstad (PFI) overtar som ny faglig leder av NATED. - Min viktigste oppgave vil være å videreføre det gode arbeidet som allerede er gjort, sier Erstad.