Fakultet - Side 4

Publisert 19. des. 2012 11:23

Med utgangspunkt i Amandus filmfestival, der ungdom har sendt inn over 3500 filmer de siste 25 årene, har en gruppe forskere sett nærmere på hva ungdom lager film om.

Publisert 30. nov. 2012 14:58

Mange småkommuner mangler nødvendig kunnskap og kapasitet til å følge opp skolereformen Kunnskapsløftet, viser ny evalueringsrapport.

Publisert 25. okt. 2012 09:22

Førstkommende søndag vises filmen «Fra fadervår til Facebook» på NRK2. Dette er en dokumentar om leseopplæringen i Norge fra 1700-tallet og fram til dagens digitale skolehverdag.  

Publisert 23. okt. 2012 07:46

Ønsker du å få noe ekstra ut av forskerutdanningen din? Forskerskolen NATED tar i mot nye søknader om opptak.

Publisert 4. okt. 2012 13:22

- Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og skolen, samt tilbakemeldingene fra nyutdannede lektorer er avgjørende for å lage en god lektorutdanning. Uansett hvordan den nye rammeplanen blir, sa Kunnskapsminister Kristin Halvorsen på årets nasjonale lektorkonferanse.

Publisert 3. juli 2012 09:58

Øyunn Syrstad Høydal har arbeidet med kommunikasjon de siste ti årene. Hun er journalist og sosiolog og kjenner UiO fra studier og flere år som journalist i Universitas.

Publisert 24. mai 2012 10:30

I forbindelse med arbeidskonflikt i offentlig sektor ble rundt 110 UV-ansatte tatt ut i streik fra og med torsdag 24 .mai.

Streiken ble avsluttet torsdag 7. juni.

Publisert 16. mai 2012 11:59

Fakultetet beklager publiseringen av en annonse for bachelorstudiet i pedagogikk som har skapt kontrovers.

Publisert 3. nov. 2011 23:25

Studentutvalget ved UV og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ønsker ansatte og studenter velkomne til arrangement i forbindelse med utdeling av undervisningsprisen 2011.

Publisert 26. sep. 2011 15:35

Det var tungt å motta budskapet om Erling Lars Dales brå bortgang lørdag kveld på et tidspunkt da han formelig sprudlet av livslyst, arbeidsglede og planer.

Publisert 12. sep. 2011 13:48

I en artikkel i serien om UiOs 200-års jubileum forteller amanuensis Geir Knudsen ved ILS om den 200-årige historien til lærerutdanning ved UiO.

Publisert 31. aug. 2011 15:27

Dette spørsmålet stilte vi "folk-på-sosiale-medier-flest" gjennom Facebook og Twitter. Og vi var overrasket over svaret.

Publisert 29. apr. 2011 13:00

Regjeringen la i dag fram en egen stortingsmelding om ungdomstrinnet som inneholder vurderinger av de viktigste utfordringene på ungdomstrinnet og forslag til hvordan ungdomsskolen skal fornyes.

Publisert 8. apr. 2011 12:53

- En spennende idédugnad ved UiO

Publisert 6. apr. 2011 17:11

Prosjekt Universitetsskole UiO ble lansert med stor interesse 4. april 2011 på Blindern. Prosjektet er et viktig ledd i styrkingen av lektorutdanningen og samarbeid med skoler og skoleeier.

Publisert 16. feb. 2011 14:48

Studentutvalget ved UV inviterte til debatt om baseskoler i Kjeller'n på Helga Engs hus på Blindern 16. februar. Det ble en interessant debatt som først og fremst trakk opp behovet for å skille mellom baser og "baser".

Publisert 1. feb. 2011 12:27

Ett av flere spennende UiO200 arrangementer i universitetets jubileumsår 2011 fant sted i Chateau Neuf mandag 31. januar: da applauderte både rektor og statsminister Oslo Katedralskole.

Publisert 9. nov. 2010 20:20

Den tradisjonsrike Helga Eng forelesningen ble avholdt den 21. oktober med Professor Sverker Sörlin. Han tok i årets åpne forelesning for seg temaet: ”Kunskapspolitik med mänskligt ansikte - är det möjligt?”

Publisert 27. okt. 2010 10:35

UV fakultetet etablerte en pris for fremragende undervisning ved fakultetet høsten 2009, og vinneren er nå klar!