Styrking av barns språk og lesing i barnehage og skole

Seminar i regi av forskergruppen Child Language and Learning i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum. 

Målgruppe

Seminaret vil ha fokus på praktiske implikasjoner av pågående forskning. Målgruppe: Lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger, skoleeiere, skoleledere, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, studenter og ansatte ved UiO. 

Påmelding

Interessen for å delta på seminaret har vært gledelig stor. Men det betyr samtidig at vi har fått et problem med romkapasiteten. Vi må dessverre derfor lukke påmeldingen.

Interesserte bes kontakte Hanne Hjetland, h.n.hjetland@isp.uio.no, som har opprettet en venteliste. Ved eventuelle avmeldinger, vil vi kontakte personer på ventelisten etter "førstemann til mølla"-prinsippet og tilby deltakelse.

Program

11.30 -12.00: Lett lunsj og poster-sesjon i foajeen

12:00-13.30: Velkommen og introduksjon av CLL ved forskergruppeleder, Bente E. Hagtvet.

Del 1:  Barns språk og lesing: utviklingsstudier

           - Utvikling av leseforståelse.  

             Professor Monica Melby-Lervåg ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

           - Screening av risiko for språkvansker. 

             Marianne Klem, seniorrådgiver ved Statped sørøst.

            -Tidlig identifisering av begynnende lesevansker.

              Stipendiat Anne Arnesen, ISP.

            - Språkferdigheter hos barn med moderat hørselstap.

               Førsteamanuensis Janne von Koss Torkildsen

               og professor Ona Bø Wie, ISP.

             - Vokabularets betydning - barn med Down syndrom.

               Førsteamanuensis Kari-Anne Bottegård Næss, ISP.

 

13.30-14.00: Pause med poster-sesjon

 

14.00-15.15:

 Del 2: Tiltak for å styrke barns språk og lesing

              - Bildeboklesing med elever med Down Syndrom.

                 Postdoktor Liv Inger Engevik, ISP

              - Å skrive seg til lesing: overgangen barnehage – skole.

                Professor Bente E. Hagtvet, ISP og Randi N. Skulstad, Skjetten skole.

              - Ordkunnskap og leseutvikling. Professor Solveig-Alma H. Lyster,

                stipendiat Hanne N. Hjetland, ISP og

                Ellen I. Brinchmann, forsker, CI-enheten Rikshospitalet.

              - a) Flerspråklighet   b) Trening av arbeidsminne.

                Professor Monica Melby-Lervåg, ISP.

 

15.15-15.45: Interaktiv sesjon og oppsummerende refleksjoner

Jubileumsprogram for 2016

 Jubileumsprogram for Det utdanningsvitenskapelige fakultet for hele 2016

 

 

Publisert 19. okt. 2017 12:42 - Sist endret 6. aug. 2018 11:13