Søkelys på kvalitet i høyere utdanning

Seminar i regi av forskergruppen Expert cultures and institutional dynamics: Studies in higher education and work (ExCID) i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum.

© UiO/Lars Lørdahl

Tema

Kvalitet i høyere utdanning står høyt på dagsorden. Regjeringen vil legge fram sin «Kvalitetsmelding» våren 2017, og det pågår stor aktivitet ved universiteter og høgskoler som har kvalitetsforbedring som siktemål. Samtidig lar ikke kvalitetsbegrepet seg definere entydig. Det spenner over mange nivåer i utdanningsinstitusjoner, fra politikk og styring til institusjonell ledelse og praksis i studieprogrammene. ExCID-gruppen har flere pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter om disse temaene som er støttet av Norges forskningsråd. Prosjektene fokuserer på strukturelle og institusjonelle forutsetninger for effektivt kvalitetsarbeid på alle nivåer i høyere utdanningssystemer samt på kvalitetsaspekter i utdanningspraksiser. Seminaret vil presentere resultater og praktiske implikasjoner fra disse prosjektene fra to hovedperspektiver: perspektiver på styring og ledelse, og perspektiver på undervisning og læring i ulike kunnskapskulturer. Første del av programmet vil foregå på engelsk, mens andre del i hovedsak vil være på norsk.

Målgruppe

 • Ledere, faglærere, studenter og studieadministratorer i høyere utdanning
 • Kunnskapsdepartementet, andre departementer med ansvar for høyere utdanning
 • Stortingskomiteen for utdanning, andre politikere med interesse for høyere utdanning
 • Kunnskapssenteret for utdanning
 • NOKUT, SIU, Fagforeningene, NHO

Audio og PowerPoint slides fra seminaret

Følg lenken

Påmelding

Av hensyn til romkapasitet og servering bes interesserte om å melde seg på.

Påmeldingsskjemaet er nå stengt 

Program

12.15 – 12.30: Introduksjon til seminaret og presentasjon av forskergruppen.

 • Ved professor Peter Maassen, professor Monika Nerland, professor Anne Line Wittek

12.30 – 13.45: Governance and leadership: challenges and new developments in quality management within higher education institutions

 • Quality Management of Norwegian Higher Education: complexities and visions on possible future developments, by: Peter Maassen and Bjørn Stensaker
 • Academic developers and quality management: perspectives from institutional leaders, by: Ester Fremstad and Tone Solbrekke
 • New models for cooperation between higher education and working life: examples from legal education, by: Karen Jensen and Tatiana Fumasoli

13:45 – 14:15: Pause med lett servering

14:15 – 15:30: Kunnskapskulturer og læring: utfordringer og muligheter for kvalitetsarbeid på studieprogramnivå

 • Innvielse av studenter i fagkulturer og akademiske fellesskap: innsikter fra forskningsprosjektet Horizon, ved Monika Nerland, Crina Damsa og Cecilie Enqvist-Jensen
 • Akademisk skriving: Et redskap for læring? ved Anne Line Wittek

15:30 – 16:00: Avsluttende diskusjon

Publisert 29. juni 2016 15:00 - Sist endra 12. des. 2018 13:55