Inkludering, mangfold og spesialpedagogiske utfordringer

Seminar i regi av forskergruppen Inkludering og mangfold i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum. 

Seminaret vil ha fokus på mangfoldet av utfordringer i barnehagen og skolen. Det er gratis og alle interesserte er hjertelig velkommen. 

Målgruppe

Lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger, skoleeiere, skoleledere, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Statped., HiOA, studenter og ansatte ved UiO. 

Påmelding

Vi ønsker påmelding innen 21.november på grunn av matbestilling. Påmeldingsskjema

 

Program

1000-1115 

Velkommen ved forskergruppeleder Sven Nilsen                                                      

 

Kategorisering; stigmatisering eller nødvendighet?   

Førsteamanuensis Ivar Morken       

 

Norsk skoles mangfoldsintensjoner - standardisering eller romslighet? 

Professor Sven Nilsen                                                                                   

 

Lærerrollen i møte med elevmangfold.

Førsteamanuensis Jorunn Buli-Holmberg                                      

1115-1145

Lett lunsj

1145-1310

Mangfoldig Uro. 

Professor Liv Duesund og stipendiat Magnar Ødegård                                 

 

Resiliens i spesialpedagogisk praksis. 

Professor em. Liv Lassen                               

 

Selvbestemmelse for barn med utviklingshemming. 

Stipendiat Veerle Garrels

 

Vennskap blant skoleelever med utviklingshemming – en inkluderingsutfordring? 

Førsteamanuensis Hanne Marie Høybråten Sigstad                                    

1310-1330 

Kaffepause

1330-1430 

Utfordringer ved inkludering av elever med innagerende atferdsvansker

Førsteamanuensis Heidi Mjelve og førsteamanuensis Geir Nyborg

 

Like eller forskjellige? Utenlandsadoptertes språk- og skoleutvikling.

Professor em. Monica Dalen og førsteamanuensis Anne-Lise Rygvold

 

Publisert 26. okt. 2016 15:56 - Sist endret 30. nov. 2016 15:43