Hva kan vi lære av storskala utdanningsanalyser?

Seminar i regi av forskergruppen LEA (Large-scale Educational Analysis) i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum. 

Foto: Alex Tufte

Tema

I seminaret vil vi drøfte hva man kan lære fra de utdanningsanalysene forskergruppen arbeider med. Hva vet vi for eksempel om norsk skole etter 20 år med internasjonale undersøkelser? Hva kan følgestudier fortelle om norske elever og lærere?

Både norsk og engelsk vil bli brukt på seminaret.  

Målgruppe

Lærere, skoleledere, skoleeiere, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo.

Påmelding 

Vi ønsker at de som ønsker å delta melder seg på via nettskjema

Spørsmål?

Ta kontakt med Guri Nortvedt

Program

Tid

Hva

Hvem

1315 – 1325

Åpning med forskergruppelederne:

Guri A. Nortvedt & Johan Braeken

1325 – 1355

20 år med internasjonale undersøkelser og nasjonale prøver – hva har vi lært

Rolf V. Olsen

Tove. S. Frønes

1355 – 1410

Kommentarer og spørsmål

 

1410 – 1510

Postersesjon med kaffe og te

 • Lesegruppa ved Cecilie Weyergang: Nasjonale leseprøver som formattiv vurdering
 • Stephan Daus: Explaining difficulties of science content in large-scale assessments with opportunities to learn
 • Guri. A. Nortvedt & Anubha. Rohatgi: Hvordan arbeider lærere og skoleledere med nasjonale kartleggingsprøver i regning?
 • PISA-gruppa og TIMSS-gruppa: Hva måler egentlig PISA og TIMSS?
 • Muirne Paap, Sebastian Born & Johan Braeken: Investigating the incremental value of multidimensional over unidimensional computerized adaptive testing for average item banks in health measurement and educational testing.
 • Ragnhild Engdal Jensen: Lesing på papir og skjerm - en studie av mediets betydning for elevers resultater på leseprøver.
 • Nani Teig: The quality of students’ scientific arguments: Findings from PISA 2015.
 • Jelena Radisic, Guri A. Nortvedt & Ragnhild Kobro: Pencils vs. Computers in Mathematics - Is There a Difference in Student Achievement?
 • Arne Hole & Liv Sissel Grønmo: TIMSS Advanced
 • David Rutkowski & Leslie Rutkowski: Embracing Heterogeneity in International Surveys.
 • Inger Throndsen: TALIS 2018

 • Melaku Tesfa Tesema: The role of educational opportunities in Ethiopia: Regional inequalities and Gender differences in academic achievement

 

 

1500-1530

I søkelyset: Undervisningskvalitet
Spotlight talks: Instructional quality

Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson og Ronny Scherer

1530-1550

Kommentarer og spørsmål

 

1550 - 1600

Avslutning

Johan Braeken og Guri A. Nortvedt

Publisert 6. okt. 2016 10:53 - Sist endret 13. okt. 2016 12:12