Søkelys på lærerutdanning og læreres profesjonelle utvikling

Seminar i regi av forskergruppen Teacher Professionalism and Educational Change: Practices, Purposes, Policies (TEPEC) i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Temaer

TEPEC forsker på lærerprofesjonalitet, lærerutdanning, lederutvikling i skolen og veiledning.   Spørsmål om profesjonsinnretting av yrkesutøvelsen til skolens personale står høyt på den utdanningspolitiske dagsorden. Dette har også implikasjoner for lærerutdanningen som skal forberede for et framtidig virke som profesjonell lærer. TEPEC-gruppen har flere forskningsprosjekter om disse temaene, blant annet om undervisningsevaluering, om profesjonsfaglig digital kompetanse i undervisning og om fronesis som kunnskapsform i lege- og lærerutdanning. Seminaret vil presentere resultater og praktiske implikasjoner fra noen av TEPEC-prosjektene.

Målgruppe

Målgruppen er forskere og studenter innenfor utdanningsvitenskap og ansatte i skolen, samt Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Norges forskningsråd.

Påmelding

Av hensyn til romkapasitet og servering bes interesserte om å melde seg på.

Påmeldingsskjema finner du her 

 

 

Program

12.00 – 12.15

Introduksjon til temaene lærerutdanning og læreres profesjonelle utvikling og presentasjon av forskergruppen

Ved forskergruppeleder professor Eyvind Elstad

12.15-12.30 Teach First - profesjonsidentitet i alternativ lærerutdanning ved stipendiat Katrine Nesje
12.30 – 13.00 Undervisningsvurdering i skolen og i lærerutdanning ved stipendiatene Eli Lejonberg og Harald Eriksen
13:00 – 13:45

Fronesis som kunnskapsform i profesjonell lege- og lærerutdanning. Hva, hvorfor, hvordan?  

Ved professor Sylvi Stenersen Hovdenak og førsteamanuensis Eline Wiese

13.45 – 14.00 Pause med lett servering
14:00 – 15:00

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Ved professor Andreas Lund og førsteamanuensis Anniken Furberg.

15:00 – 15:30 Avsluttende diskusjon

Arrangør

Forskergruppen TEPEC
Publisert 16. aug. 2016 14:09 - Sist endret 6. aug. 2018 11:13