Språk og leseforståelse – utvikling, undervisning og multiple tekster

Seminar i regi av forskergruppen Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDIM) i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum.

© UiO/Francesco Saggio

Målgruppe

Seminaret tar opp både teoretiske og praktiske implikasjoner av forskning innenfor tre prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd. Hvert prosjekt presenteres av prosjektlederen og en stipendiat knyttet til prosjektet. Målgruppen er forskere og studenter innenfor utdanningsvitenskap og ansatte i den pedagogisk-psykologiske tjenesten, samt Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Norges forskningsråd.

Påmelding

Av hensyn til romkapasitet og servering bes interesserte om å melde seg på.

Program

12.00 – 12.15: Introduksjon av forskergruppen. Forskergruppeleder, professor Ivar

                        Bråten.

12.15 – 13.00: Utvikling av språk og leseforståelse – resultater fra to randomiserte 

                        intervensjoner. Professor Arne Lervåg og stipendiat Kristin Rogde

13.15 – 13.45: Språklæring og tekstforståelse i barnehagen. Professor Vibeke Grøver

13.45 – 14.00: Det flerspråklige barnet i norske policy-tekster: Diskursanalytiske

                        perspektiver. Stipendiat Jarmila Bubikova Moan

14.15 – 14.45: Kritisk kildevurdering i videregående skole. Professor Ivar Bråten

14.45 – 15.00: Hvilken rolle spiller forhold ved teksten for elevers kildevurdering?

                        Stipendiat Elisabeth Stang Lund

15.00 – 15.30: Spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Publisert 21. apr. 2016 16:37 - Sist endret 6. aug. 2018 11:13