Jan-Eric Gustafsson blir æresdoktor

Tidligere leder av CEMO, professor Jan-Eric Gustafsson, blir æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Æresdoktorforelesningen avholdes 31. august.

Gustafsson holder sin æresdoktorforelesning 31. august og kreeres til æresdoktor 1. september.

Årets æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er professor ved Göteborg universitet, Jan-Eric Gustafsson. Han er også tidligere leder av CEMO, Centre for Educational measurement ved UiO.

Jan-Eric Gustafsson har forsket på individuelle forutsetninger for utdanning, og har blant annet brukt ulike modeller som ser på strukturen i elevers kognitive evner. Han har også forsket på effekten utdannelse har på kunnskap og ferdigheter, med et særlig fokus på internasjonale komparative studier.

Gustafsson utnevnes til æresdoktor på bakgrunn av sin lange og suksessrike karriere innenfor dette feltet og hans viktige bidrag til utvikling av forskning på høyt nivå ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Arrangør

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO
Emneord: Æresdoktor
Publisert 14. juni 2017 14:55 - Sist endra 3. aug. 2017 14:35