English version of this page

Kandidatmarkering for UV-studentar

Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere haustens masterkandidatar til kandidatmarkering.

 

Seremonien finn stad i Helga Engs hus, tysdag 5. desember kl. 17:00, auditorium 1. Her vil det bli kulturelle innslag, helsingar og overrekking av diplom til dei nye kandidatane.

Etter seremonien vil det bli servert forfriskingar i foajéen.

 

På grunn av plassbegrensning i auditoriet kan du ta med deg maks to venar eller familiemedlemer til seremonien.

Påmeldingsfrist er tysdag 21. november. Påmeldingsskjema finn du på fylgjande nettadresse: https://nettskjema.no/a/kandidatmarkering-uv

 

Velkomen!

 

Venleg helsing

Det utdanningsvitskaplege fakultet 

Publisert 20. okt. 2017 09:54 - Sist endra 17. nov. 2017 10:20