2018

Tidlegare

Tid og stad: 11. des. 2018 17:0019:00, Helga Engs Hus, auditorium 2

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har gleden av å invitere vårens kandidater på masterprogrammene i utdanningsledelse, pedagogikk, spesialpedagogikk, lesing og skriving i skolen, lektorprogrammet, comparative and international education, higher education, special needs education til kandidatmarkering. 

Plakat med bilde av deltagerene. Foto.
Tid og stad: 14. sep. 2018 08:3010:00, Helga Engs hus, foajeen

Velkommen til et inspirerende arrangement, der fagentusiasme skal formidles på en utradisjonell måte!

Tid og stad: 14. juni 2018 17:0019:00, Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere vårens uteksaminerte masterkandidatar på Lektorprogrammet til kandidatmarkering.