Forskerstemmen ved UV 2018

Velkommen til et inspirerende arrangement, der fagentusiasme skal formidles på en utradisjonell måte!

Plakat med bilde av deltagerene. Foto.

På bare fire minutter skal åtte vitenskapelig ansatte overbevise publikum i salen om at forskning er inspirerende og spennende. Klarer de å presentere forskningen sin på så kort tid? 

Arrangementet tidligere kjent som UV Forsker Grand Prix, er i år et frokostshow. Fra klokka 08.30 får du servert frokost og en kaffekopp. Klokka 09.00 går første deltager på scenen.  

Årets deltakere

Nora Elise Hesby Mathé: Norske 16-åringers forhold til demokrati og politikk

Demokrati og politikk er sentrale begreper i samfunnsfag, og tett knyttet til «Demokrati og medborgerskap» som tverrfaglig tema i skolen. Men hvordan forstår og forholder elever seg til disse begrepene?

Mathé vil presentere tre empiriske profiler basert på elever som gir viktig innsikt i elevers oppfatninger, og trekke frem betydningen av diskusjon, sosiale medier, engasjement og samfunnsfaglærerens undervisning.

Elisabeth Hovdhaugen: Frafall i høyere utdanning hvem blir ikke ferdig?   

For femten år siden ble kvalitetsreformen introdusert. Et av målene med den var å øke gjennomføringen, blant annet ved å redusere frafallet. Statistikk viser at dette kun har skjedd i moderat grad. Fortsatt er det en av tre studenter som begynner i høyere utdanning som ikke blir ferdig med noen grad. Hva er det da som øker risikoen for å ikke bli ferdig med utdanningen? 

Elin Rødahl Lie: Likestilling og «generasjon prestasjon»

«Å gjøre alt best er det som gjelder. Toppkarakterer er kun det som teller [...] Generasjon prestasjon[...] Det hele er er en illusjon” synger fem 14 år gamle gutter i bandet F5 i finalen i Melodi grand prix junior høsten 2017.

Et generelt og tilsynelatende udiskutabelt trekk ved likestillingsdebatten i skolen, er at den ønskede likestilling måles i lys av elevenes skoleresultater. Det forutsettes med andre ord at det finnes en link mellom likestilling og det at elevene lykkes i skolen.

Men stemmer dette? Hva betyr det at likestilling forstås på denne måten? Kan det gjøre at vi ikke ser andre likestillingsmessige utfordringer, som for eksempel hvorfor så mange unge, særlig jenter, ser ut til å slite med psykiske helseplager?

Gerard Doetjes: Tysk. Så nær, men likevel så langt unna

Tysk og norsk er som kjent to nært beslektede språk. Så nært at det blir feil å si at tysk er et fremmedspråk i ordets rette forstand. Likhetene mellom språkene gir norske tyskelever lett tilgang til språket - i hvert fall i teorien. Men hvordan ser det ut i virkeligheten? I dette bidraget skal vi se nærmere på ordforrådet i en tysklærebok for nybegynnere. Hvilke ord dominerer: enkle, transparente ord som Computer, Musik og Pizza eller vanskelige, typisk tyske ord som Handy, Geige eller Flammkuchen? Og blir det flere vanskelige ord jo lenger man kommer i boken, eller er det ikke snakk om en progresjon når det kommer til ordenes vanskelighetsgrad?

Siri Steffensen Bratlie: Vokabularhjelp til minoritetsspråklige elever

Mange elever med minoritetsspråklig bakgrunn har et lavere ordforråd på norsk enn jevngamle enspråklige medelever. Det kan være en utfordring å finne gode ordforrådstiltak. Det å arbeide med hvordan ord er bygget opp av mindre deler (morfologi), kan gi barn et godt redskap til både å forstå, lese og stave nye ord. Siri Steffensen Bratlie presenterer en app som skal gi vokabularhjelp til minoritetsspråklige elever.

Imac Maria Zambrana: Hvordan lærer barn å ta initiativ til egen læring?  

Barn lærer om verden på mange ulike måter. Noen ser på barn som små forskere som aktivt innhenter informasjon og tester hypoteser om verden på egenhånd. Andre ser på barn som først og fremst sosial-kulturelle individer og mottakere av informasjon fra mer erfarne personer. Imac M. Zambrana ønsker å forstå hvordan barn utvikler evnen til å aktivt søke og utløse informasjon som de trenger fra andre personer.

Thomas de Lange: Hvordan utvikle kollegasamarbeid om veiledning og undervisning i høyere utdanning?

Lærere og veiledere ved høgskoler og universiteter jobber for det meste for seg selv. Dette fører ofte til at lærere ikke har oversikt over hva andre gjør i sin undervisning og veiledning. Dermed får de heller ikke innspill og gode ideer om hvordan man kan forbedre seg eller lære hvordan andre takler utfordringer og problemer.

Thomas de Lange vil fortelle mer om prosjektet som skal gjøre at lærere samarbeider mer om undervisning og veiledning. På sikt kan kanskje forskningen være med på å skape gode læringsmiljøer for studenter og bidra til et mer givende arbeidsmiljø for vitenskapelig ansatte.

Mia Cecilie Heller: Intensiv norskopplæring i barneskolen – hvor starter vi?

I dagens flerkulturelle samfunn begynner mange elever på skolen med et annet morsmål enn norsk. Hvilken betydning kan et intensivt norskkurs ha for en gruppe minoritetsspråklige elever på 1. og 2.trinn med mangelfulle norskspråklige ferdigheter? Mia C. Heller vil snakke om hvorvidt et språkkurs basert på høyfrekvente ord kan bidra til å øke ferdighetene hos elevene.

Heder og ære

Vi kårer ikke en vinner, og alle som deltar vil få heder og ære som takk for innsatsen. Du kan derimot være med å kåre en publikumsfavoritt med din mobiltelefon. Konferansier for arrangementet er forskningsdekan Helge Ivar Strømsø. Ta med deg studievenner og kolleger og hei frem alle de sporty deltagerne!

Velkommen til ett av årets mest spennende UV-arrangement.

Publisert 28. juni 2018 10:47 - Sist endret 27. juli 2018 15:07