English version of this page

Kandidatmarkering for masterstudenter

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har gleden av å invitere vårens kandidater på masterprogrammene i utdanningsledelse, pedagogikk, spesialpedagogikk, lesing og skriving i skolen, lektorprogrammet, comparative and international education, higher education, special needs education til kandidatmarkering. 

Seremonien finner sted i Helga Engs hus, tirsdag 11. desember, auditorium 2.

Her vil det bli kulturelle innslag, hilsener og overrekkelse av diplom til masterkandidatene.

Etter seremonien vil det bli servert forfriskninger i foajéen.

På grunn av plassbegrensninger i auditoriet, kan du ta med deg maks to venner eller familiemedlemmer til seremonien. Påmelding via nettskjema innen 3. desember.

Velkommen!

Publisert 15. mars 2018 10:50 - Sist endret 16. nov. 2018 09:17