2019

Tidlegare

Tid og stad: 11. des. 2019 17:0019:00, Helga Engs hus, auditorium 1

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har gleden av å invitere vårens kandidater på masterprogrammene i utdanningsledelse, pedagogikk, spesialpedagogikk, lektorprogrammet, comparative and international education, higher education, special needs education til kandidatmarkering. 

Bildet kan inneholde: vannmelon, melon, citrullus, naturlig mat, frukt.
Tid og stad: 10. okt. 2019 09:3014:00, Helga Engs hus

Tid er penger, sier vi. Men tid er også oppmerksomhet, å vise interesse, og det å være tilstede. En ting er sikkert: Tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prislapp på. I regi av verdensdagen for psykisk helse, arrangerer vi Bry deg dagen med temaet "gi tid". Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. Møt oss på Helga Engs hus 10. oktober!

Tid og stad: 17. juni 2019 17:0019:00, Sophus Lies hus, Auditorium 1

Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere vårens uteksaminerte masterkandidatar på Lektorprogrammet til kandidatmarkering.

Tid og stad: 7. feb. 2019 09:3013:00, Helga Engs hus

Er du elev på videregående skole? Er du interessert i ledelse eller teknologi? Ønsker du deg en jobb der du gjør en forskjell? Velkommen til oss på Guttedagen!