2019

Kommande

Tid og stad: 17. juni 2019 17:00 - 19:00, Sophus Lies hus, Auditorium 1

Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere vårens uteksaminerte masterkandidatar på Lektorprogrammet til kandidatmarkering.

Tid og stad: 18. juni 2019 17:00 - 19:00, Sophus Lies hus, auditorium 1

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har gleden av å invitere vårens kandidater på masterprogrammene i utdanningsledelse, pedagogikk, spesialpedagogikk, lesing og skriving i skolen, lektorprogrammet, comparative and international education, higher education, special needs education til kandidatmarkering. 

Tidlegare

Tid og stad: 8. apr. 2019 09:30 - 16:00, Helga Engs hus

Resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) bekrefter utfordringer innen psykisk helse og ensomhet blant studenter. I samarbeid med studentprestkontoret arrangerer vi derfor Bry deg på UV for første gang. Vi mener et godt lærings- og studiemiljø er et felles ansvar og håper å se deg på Helga Engs hus mandag 8. april.

Tid og stad: 7. feb. 2019 09:30 - 13:00, Helga Engs hus

Er du elev på videregående skole? Er du interessert i ledelse eller teknologi? Ønsker du deg en jobb der du gjør en forskjell? Velkommen til oss på Guttedagen!