English version of this page

Kandidatmarkering for masterstudenter

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har gleden av å invitere vårens kandidater på masterprogrammene i utdanningsledelse, pedagogikk, spesialpedagogikk, lesing og skriving i skolen, lektorprogrammet, comparative and international education, higher education, special needs education til kandidatmarkering. 

Seremonien finner sted i Sophus Lies hus, tirsdag 18. juni, auditorium 1.

Her vil det bli kulturelle innslag, hilsener og overrekkelse av diplom til masterkandidatene.

Etter seremonien vil det bli servert forfriskninger i foajéen.

På grunn av plassbegrensninger i auditoriet, kan du ta med deg maks to venner eller familiemedlemmer til seremonien. Påmelding via nettskjema innen 10. juni.

Vitnemålet vil du motta i posten etter markeringen. "Diplomet" fra markeringen er ikke gyldig som vitnemål.

Velkommen!

Publisert 28. feb. 2019 14:55 - Sist endret 22. mai 2019 14:01