Kandidatmarkering for lektorstudentar

Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere vårens uteksaminerte masterkandidatar på Lektorprogrammet til kandidatmarkering.

Seremonien finn stad i Sophus Lies hus, tysdag 16. juni, kl. 17:00 i auditorium 1. Her vil det bli kulturelle innslag, helsingar og overrekking av diplom. Etter seremonien vert det forfriskingar i vestibylen utanfor auditoriet.

Kandidatane kan ha med seg tre venar eller familiemedlemar på seremonien. Påmeldinga skjer via nettskjema med påmeldingsfrist mandag 10. juni. 

Masterstudentar ved studieprogramma i utdanningsleiing, pedagogikk eller spesialpedagogikk finn informasjon om kandidatmarkeringa si på ei eiga informasjonsside.

Vitnemålet vil dykk motta i posten etter markeringa. "Diplomet" frå markeringa er ikkje gyldig som vitnemål.

Velkomen!

 

 

Publisert 13. feb. 2020 11:18 - Sist endra 27. feb. 2020 15:45