English version of this page

Kandidatmarkering for Lektorprogrammet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har gleden av å invitere vårens kandidater fra Lektorprogrammet til kandidatmarkering. 

Lektordåp semesterstart høsten 2016 (Foto. C.E. Narvesen)

Kjære lektorkandidat,

Din studietid på Universitetet i Oslo nærmer seg slutten og i den anledning ønsker vi å invitere deg til Lektorprogrammets kandidatmarkering. På grunn av restriksjonene vil seremonien gjennomføres som et webinar i zoom. Det vil bli kulturelle innslag og hilsener fra faglig leder av Lektorprogrammet og prodekan for studier på UV. I tillegg håper vi det vil bli noen hyggelige overraskelser underveis. Alle påmeldte kandidater vil forut for markeringen få en oppmerksomhet tilsendt i posten. 

For å delta på kandidatmarkeringen må du melde deg på innen søndag 6. juni. Lenke til markeringen blir sendt til alle påmeldte etter fristen.

Påmelding kandidatmarkering

Velkommen!

Publisert 4. mai 2021 13:04 - Sist endra 5. mai 2021 22:44