English version of this page

Æresdoktorforelesning med Pamela Grossman

Professor Pamela Grossman (University of Pennsylvania) kreeres til æresdoktor ved UiO. I den forbindelse holder hun en åpen forelesning: "The Dream of a Common Language: Core Practices for Teaching".

Portrett av professor Pam Grossman

Professor Pam Grossman, University of Pennsylvania. 

Mot et felles undervisningsspråk: Om du er lærer eller lærerstudent på jakt etter et felles språk for å snakke om praksiser i klasserommet på tvers av ulike fag, så er denne forelesningen for deg. 

Følg strømmingen her!

Presentasjon (pdf)

Grossman ble tildelt æresdoktortittelen fra Universitetet i Oslo i 2020, og nå kan vi endelig ønske henne velkommen til Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Forelesningen er åpen for alle og vil bli holdt på engelsk. 

Mer informasjon og program 

Arrangør

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Emneord: Æresdoktor, Forelesningen
Publisert 28. aug. 2022 21:54 - Sist endret 2. sep. 2022 14:08