Fakultet - Side 11

Tid og stad: 5. juni 2015 13:0014:30, Helga Engs hus, rom 494

Doktorgradskandidat Kathrin Olsens prosjekt har arbeidstittelen "Samspill mellom læring hos barn med autisme og kulturelle, sosiale og fysiske forhold i barnehagen". Olsen er stipendiat ved Høgskolen i Nesna.

 

Tid og stad: 19. mai 2015 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Mphil. Lawrence Eronvil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 19. mai 2015.

Avhandlingens tittel er:

Educating Teachers of the Deaf: Experiences and perspectives from Teachers on facilitating academic and social participation in Uganda.

Tid og stad: 19. mai 2015 10:1512:00, Auditorium 3 Helga Engs hus

Minnesfunktioner hos barn med språkstörning och barn med dyslexi

Tid og stad: 28. apr. 2015 13:0014:30, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Magnar Ødegårds prosjekt har arbeidstittelen "Uro i skolen: A Comparative Study of Disruptive Behavior Between Schools in Norway and the United States"

Tid og stad: 27. apr. 2015 14:1516:00, 231 HE

April 27th   Owen will hold the open lecture "Beyond the Word Gap: Building a Foundation of Communication Between Parent and Child Contributes to Low-Income Children’s Early Language Success.”

Tid og stad: 26. feb. 2015 09:1516:00, Room 234, Helga Engs House

Open lecture: Working with Vygotsky’s Legacy in Research on Teaching and Learning

Tid og stad: 19. des. 2014 09:1510:00, rom 231, Helga Engs hus

Professor emeritus holder en åpen forelesning med tittelen:

Finsktalande barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till Åk 6?

Tid og stad: 18. des. 2014 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Marianne Klem vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. desember 2014.

Avhandlingens tittel er:

Språkkartlegging som grunnlag for identifisering av førskolebarn i risiko for språkvansker.

Tid og stad: 28. nov. 2014 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Yngve Refseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 28. november 2014.

Avhandlingens tittel er:

Grønne maskiner for kunnskapsvekst. Implementering av One Laptop Per Child på en skole i Etiopia.

Tid og stad: 24. nov. 2014 11:0016:15, Helga Engs hus, Aud. 2

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til faglig seminar i forbindelse med at professor Jørgen Frost går av med pensjon.

Tid og stad: 10. okt. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Jannicke Karlsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 10. oktober 2014.

Avhandlingens tittel er:

Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Faktorer som støtter språk og lesing på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål: en longitudinell oppfølging frå barnehage til andre klasse.

Tid og stad: 8. okt. 2014 09:1512:00, Auditorium 2, Helga Engs Hus

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til en åpen forelesning med professor Ruth Litovsky.

Tid og stad: 18. sep. 2014 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Øyvind Bergwitz vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 18. september 2014.

Avhandlingens tittel er:

Døves medborgerskap. En undersøkelse av døves samfunnsforankringer; opplevde rettigheter, deltagelsesformer og identiteter som medlemmer av det norske samfunnet.

Tid og stad: 1. sep. 2014 13:1514:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Silje Systad prosjekt har arbeidstittelen Language skills in children with nocturnal epileptiform activity.

Tid og stad: 19. aug. 2014 12:0013:30, Aud. 1, Helga Engs hus

Institutt for spesialpedagogikk markerer åpningen av studieåret 2014-2015 sammen med tildelingen av Jonasprisen for 2014

Tid og stad: 26. juni 2014 13:1514:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Ellen I. Brinchmanns prosjekt har arbeidstittelen Ameliorating reading difficulties: Effects of a multi-component intervention.

Tid og stad: 18. juni 2014 10:1511:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Astrid Gillespies prosjekt har arbeidstittelen Samarbeid om tilpasning av ordinær undervisning for elever med spesialundervisning.

Tid og stad: 17. juni 2014 14:1515:30, Rom 231, Helga Engs hus

Forelesningen har tittelen Assessing Language and Literacy Skills in Typically and Non-Typically Developing L2 Children.

Tid og stad: 26. mars 2014 10:1512:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Jana Kruses prosjekt har tittelen Communication between children with delayed language development and their (pre-)school-teachers and peers.

Tid og stad: 19. mars 2014 10:1512:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Marit Dalsets prosjekt har arbeidstittelen Teaching and Learning in the Wake of a terror attack: Teacher and student perceptions of educational needs and support after the 2011 Massacre on Utøya Island.

Ann-Cathrin Faldet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 20. desember 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaringer med gjenaktivitet, familieliv og skolegang.

Tid og stad: 7. nov. 2013 14:00, Aud 3, Helga Engs hus

I anledning av at professor Reidun Tangen går av med pensjon 1. februar arrangerer ISP et faglig seminar med tittelen

Barns stemmer i spesialpedagogikken. Hvordan skaper de ny viten og bedre praksis?

Tid og stad: 31. okt. 2013 10:1511:00, Aud 2, Helga Engs hus

Professor Berit Helene Johnsen holder forelesning på Faglig-pedaogisk dag.

Tid og stad: 31. okt. 2013 09:1510:00, Aud 2, Helga Engs hus

Professor Monica Melby Lervåg og professor Arne Lervåg holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag.

Randi Myklebust Sølvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 29. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.